Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.advisorHankala, Mari
dc.contributor.authorJaakkola, Tytti
dc.date.accessioned2020-06-18T10:14:55Z
dc.date.available2020-06-18T10:14:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70070
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tulevien luokanopettajien näkemyksiä koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen sekä toiminnallisuuden mahdollisuuksista ja haasteita. Tarkoituksena oli selvittää näkemyksiä liikunnallisessa oppimisympäristössä suoritetun matematiikan tunnin pohjalta. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen ja se toteutettiin syksyllä 2019. Tutkimukseen osallistuin 18 toisen vuosikurssin luokanopet-tajaopiskelijaa Jyväskylän yliopistosta. Aineistonkeruumenetelminä toimivat puolistrukturoitu teemahaastattelu, joka toteutettiin kolmessa pienryhmässä sekä avoin kyselylomake. Näkemykset koulun ulkopuolisista oppimisympäristöistä sekä toiminnal-lisuudesta olivat opiskelijoilla lähtökohtaisesti positiivisia. Oppilaan kannalta mahdollisuuksiksi nähtiin kokemuksellisuus, hauskuuden kautta oppiminen sekä motivaation kasvu. Haasteiksi taas koettiin muodostuvan yksilöllisten tarpeiden haasteet. Opettajan kannalta mahdollisuuksiksi nähtiin vuorovaikutuksellinen opetus sekä mahdollisuudet moniin opetusmenetelmiin, haasteiksi taas organisoinnin sekä suunnittelun haasteet. Lisäksi koulujen resurssit sekä niiden vaikutus toiminnallisuuteen ja koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen järjestämiseen puhututtivat tulevia luokanopettajia.fi
dc.format.extent62
dc.language.isofi
dc.subject.othertoiminnallinen oppiminen
dc.subject.otherkoulun ulkopuoliset oppimisympäristöt
dc.subject.otherliikunnallinen oppimisympäristö
dc.titleLuokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksista ja haasteista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006184282
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoopiskeluympäristö
dc.subject.ysotoiminnallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record