Show simple item record

dc.contributor.advisorJaakkola, Timo
dc.contributor.advisorSalin, Kasper
dc.contributor.authorSuhonen, Sami
dc.contributor.authorValtanen, Leevi
dc.date.accessioned2020-06-18T05:17:31Z
dc.date.available2020-06-18T05:17:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70044
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka suuri osuus liikuntatunnilla ja vapaa-ajan aikaisella fyysisellä aktiivisuudella on suomalaisten viidennen luokan oppilaiden viikoittaisesta kokonaisaktiivisuudesta. Tutkimuksessa oli mukana 491 lasta 37:ltä luokalta 17:stä alakoulusta Keski- ja Etelä-Suomesta. Tutkimukseen osallistuneista poikia oli 216 ja tyttöjä 275. Oppilaiden fyysisen aktiivisuuden määrää ja intensiteettiä mitattiin ActiGraph wGT3X-BT -aktiivisuusmittarilla. Oppilaat jaettiin ryhmiin sukupuolen ja keskiraskaan tai raskaan fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärän perusteella. Tutkimus toteutettiin vertailemalla keskiraskaan tai raskaan fyysisen aktiivisuuden sekä MET-minuuttien osuutta niiden viikottaisesta kokonaisarvosta. Vertailu tehtiin sekä liikuntatunnin että vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden osalta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että fyysisesti aktiivisimpien oppilaiden liikuntatunnin aikana saavutettu osuus viikottaisesta kokonaisaktiivisuudesta oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi pienempi kuin fyysisesti inaktiivisimpien oppilaiden vastaava osuus. Ero oli samansuuntainen keskiraskasta ja raskasta fyysistä aktiivisuutta sekä MET-minuutteja tarkasteltaessa. Vapaa-ajan osalta fyysisesti aktiivisimman oppilasneljänneksen osuus fyysisestä aktiivisuudesta oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi fyysisesti inaktiivisinta oppilasneljännestä suurempi. Ero oli samansuuntainen sekä keskiraskasta ja raskasta fyysistä aktiivisuutta että MET-minuutteja tarkasteltaessa. Fyysisesti aktiivisten oppilaiden osalta vapaa-ajalla on merkittävin vaikutus oppilaiden liikuttajana. Myös inaktiivisilla oppilailla vapaa-ajan osuus fyysisestä aktiivisuudesta oli merkittävin, mutta liikuntatunnilla on huomattavampi osuus heidän liikuttajanaan. Tutkimuksen tulokset osoittivat, ettei sukupuolten välillä ollut merkitsevää eroa liikuntatunnin aikaisen fyysisen aktiivisuuden osuudessa kokonaisaktiivisuudesta keskiraskaan tai raskaan fyysisen aktiivisuuden, eikä MET-minuuttien osalta. Keskiraskaan tai raskaan fyysisen aktiivisuuden osuudessa vapaa-ajalla ei ollut sukupuolten välistä eroa. MET-minuutteja tarkasteltaessa sukupuolten välillä oli kuitenkin tilastollisesti melkein merkitsevä (p=.024) ero. Tytöt liikkuivat vapaa-ajalla poikia enemmän. Ero selittyy todennäköisesti tyttöjen vapaa-ajan aikaisella poikia runsaammalla kevyellä fyysisellä aktiivisuudella. Tutkimuksemme fyysisen aktiivisuuden kerääntymisestä liikuntatunnin ja vapaa-ajan aikana osoitti liikuntatunnin merkityksen erityisesti fyysisesti inaktiivisten nuorten liikuttajana. Tutkimuksen tulosten perusteella on myös aiheellista miettiä, olisiko MET-minuuttien käytöllä edellytyksiä fyysisen kokonaisaktiivisuuden mittarina lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta tutkittaessa. Etenkin sukupuolten välisiä kokonaisaktiivisuuden eroja tutkittaessa MET-minuutteja käyttämällä lasten fyysisen aktiivisuuden luonteesta voi löytyä uutta tietoa. Tarkempi jatkotutkimus fyysisen kokonaisaktiivisuuden mittareiden käytöstä lapsilla ja lasten fyysisen aktiivisuuden jakaantumisesta kouluviikolle on tarpeellista.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to find out how much physical activity do Finnish fifth grade students have during their physical education classes and leisure time. The physical activity was measured as a share out of their weekly total values. The sample consisted out of 491 children from 37 classes in 17 different primary schools in Southern and Central Finland. The sample consisted of 216 boys and 275 girls. Students’ physical activity was measured using ActiGraph wGT3X-BT accelerometer. The study was conducted by comparing moderate to vigorous physical activity and MET-minutes to their weekly total values. The comparison was made on physical education and leisure time physical activity. The results of this study showed that students’ activity class was related to the physical activity levels during both physical education and leisure time. Physically active students had a statistically lower share of their weekly physical activity during physical education classes than their physically inactive counterparts. The findings were similar in both moderate to vigorous physical activity and METminutes. During leisure time, the students with higher overall physical activity had a bigger percentage achieved out of their total physical activity levels than the physically less active group. The findings were again similar in both moderate to vigorous physical activity and MET-minutes. Leisure time seemed to have a more significant role in physical activity on most overall active students. The inactive group also had a significant amount of their physical activity achieved during leisure time. Still, physical education plays a more significant role on increasing their overall physical activity levels. According to this study, sex does not have a significant role in physical activity levels during physical education classes on either moderate to vigorous physical activity or MET-minutes. The difference in moderate to vigorous physical activity during leisure time between sexes was not significant. Examining MET-minutes shows a statistically significant (p=.024) difference in physical activity levels during leisure time activity between sexes. The girls had a bigger share of their weekly total physical activity achieved during leisure time than boys. Previous study suggests the difference may be caused by the girls achieving significantly more light physical during leisure time than boys. According to this study, physical activity classes play a significant role in especially moving the physically more inactive students. The results of this study indicate that it is necessary to consider using MET-minutes as a value on measuring children’s total physical activity levels. Especially focusing on differences between sexes, it might help find new information on habitual differences between physical activity routines. Further study on ways to measure total activity levels on children and information considering the distribution of children’s physical activity during the school week, is needed.en
dc.format.extent103
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkiihtyvyysmittari
dc.titleSuomalaisten viidennen luokan oppilaiden fyysinen aktiivisuus liikuntatunneilla ja vapaa-ajalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006184255
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoaktiivisuus
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysovapaa-aika
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record