Show simple item record

dc.contributor.advisorLeppänen, Sirpa
dc.contributor.authorNevala, Pauliina
dc.date.accessioned2020-06-16T12:08:57Z
dc.date.available2020-06-16T12:08:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69984
dc.description.abstractKasvava kritiikki tehotuotannon ympäristövaikutuksia kohtaan yhdistettynä eläinten hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin on lisännyt kiinnostusta vaihtoehtoisesti tuotettuihin eläinperäisiin tuotteisiin, kuten luomulihaan. Tätä taustaa vasten käsillä oleva tutkimus pyrkii selvittämään, heijastavatko pientilallisille suunnatun brittiläisen Country Smallholding -aikakauslehden diskurssit vaihtoehtoisen eläintuotannon pyrkimyksiä eettisempään lihantuotantoon. Tutkimus pohjaa kriittisen diskurssintutkimuksen perinteeseen sekä ekolingvistiikkaan, joka on nouseva tutkimusala ja kiinnostunut ihmisen ja luonnon välisten suhteiden kielellisestä rakentumisesta. Tutkimus selvittää, millaisin kielellisin keinoin sikoja kuvataan aikakauslehden artikkeleissa, minkälaisia diskursseja niistä rakentuu ja kuinka nämä diskurssit luovat ja ylläpitävät yhteiskunnan ideologisia rakenteita ihmisen ja tuotantoeläimen välisistä suhteista. Tulokset osoittavat, että aineistossa vallitsi kaksi samanaikaista diskurssia. Hallitsevampi diskurssi tuki vallitsevaa käsitystä sioista tuotantoeläiminä esittämällä ne ”elottomina”, tavarankaltaisina objekteina. Tässä diskurssissa eläimiä esimerkiksi arvotettiin tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmasta. Toinen diskurssi esitti siat subjektiivisina olentoina muun muassa kuvaamalla ne toimijoina lihantuotantoprosessissa. Näennäisestä ristiriidastaan huolimatta kumpikin diskurssi tuki lihantuotannon päämäärää. Vaikka siat esitettiin toisessa diskurssissa subjekteina, myös sen päämäärä on oikeuttaa sikojen riisto. Tähän diskurssiin niveltyi ajatus siitä, että eläimen voi tappaa, mikäli se on elänyt hyvän elämän. Tämän vuoksi kyseisessä diskurssissa myös korostettiin eläinten hyvinvoinnista huolehtimista. Tutkimuksen tulokset heijastavat laajempia yhteiskunnallisia muutoksia ihmisten ja eläinten välisessä suhteessa. Enää lihantuotantoa ei oikeuteta ihmisen moraalisella ylemmyydellä ja oikeudella valjastaa luonto omaan tarkoitukseensa, vaan se tehdään eläinten hyvinvointia korostavilla diskursseilla.fi
dc.format.extent106
dc.language.isoen
dc.subject.otherCritical Discourse Analysis
dc.subject.otherCDA
dc.subject.otherEcolinguistics
dc.titleConstructing the consent of animal production : the representation of pigs in a smallholding magazine
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006164217
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysosika
dc.subject.ysotuotantoeläimet
dc.subject.ysoeläimet
dc.subject.ysotarhaus
dc.subject.ysodiscourse
dc.subject.ysoswine
dc.subject.ysoproduction animals
dc.subject.ysoanimals
dc.subject.ysoanimal farming


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record