Show simple item record

dc.contributor.advisorUsvamaa-Routila, Sirkkaliisa
dc.contributor.authorAbahassine, Ella
dc.date.accessioned2020-06-15T06:10:55Z
dc.date.available2020-06-15T06:10:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69923
dc.description.abstractTässä tutkielmassa jäsennetään keppihevosharrastusta lähdekirjallisuuden ja muun lähdeaineiston valossa sekä tarkastellaan neljän aikuisen keppihevosharrastajan keppihevosharrastusta ja sen ilmiötä leikin kulttuurisesta näkökulmasta. Leikin tarkastelu kiinnittyy erityisesti Huizingan ja Cailloisin leikkikäsitteisiin. Keskeisessä tarkastelussa on myös Hännisen avaama leikkisyyskäsite, jonka ilmeneminen haastateltavien harrastajien kokemuskuvauksissa sekä suhteissaan keppihevosiinsa tuli jäsennellyksi osaksi tutkimusta. Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus. Se on toteutettu vuosina 2019-2020, valmiin lähdeaineiston kautta keppihevosharrastusilmiötä kartoittaen ja pyrkien tavoittamaan neljän teemahaastattelun kautta keppihevosharrastajien kokemuksia ja heidän keppihevosharrastukselle antamiaan merkityksiä. Aineistoa on lähestytty lähtökohtaisesti aineistolähtöisen sisällönanalyysin kautta, mutta se on ohjautunut vuoropuheluksi aineisto- ja teorialähtöisyyden välillä keppihevosharrastuksen leikin ulottuvuutta tarkasteltaessa. Tutkimuksen myötä keppihevosharrastusta ei pyritty osoittamaan leikiksi, mutta siinä havaittiin ilmenevän leikkiin yhdistyviä piirteitä. Erityisesti haastateltavien keppihevossuhteen ja keppihevosratsastuskokemuksen kuvauksissa tarkastelu kohdistui Hännisen esittämään leikin teorian leikkisyys-käsitteen sekä siihen rinnastettavien flow:n, deep play:n ja communitas:n käsitteiden tarkastelulle. Tutkimuksen kautta saadut kuvaukset kokemuksista keppihevosharrastuksen parissa eivät ole yleistettävissä kattamaan keppihevosharrastuksessa koettua tai merkitysten muodostamista kaikkien keppihevosharrastajien keskuuteen. Haastattelun myötä syntyneet keppihevosharrastuskuvaukset selvittävät keppihevosharrastuksen luonnetta normaalikulttuuria uudelleenjärjestävänä, uniikkina, ainutlaatuisena, leikkisänä ja mielikuvituksellisena ilmiönä.fi
dc.format.extent66
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkeppihevosharrastus
dc.subject.otherkeppihevonen
dc.subject.otherhobbyhorse
dc.titleKeppihevosharrastusilmiö leikin kulttuurisen näkökulman tarkastelussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006154167
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaidekasvatusfi
dc.contributor.oppiaineArt Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi311
dc.subject.ysotaidekasvatus
dc.subject.ysoharrastukset
dc.subject.ysoleikkiminen
dc.subject.ysoleikit
dc.subject.ysokeppihevoset
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysokokemuksellisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record