Show simple item record

dc.contributor.advisorSjögren, Tuulikki
dc.contributor.advisorKorpi, Hilkka
dc.contributor.authorHarjunen, Mari
dc.date.accessioned2020-06-10T07:35:27Z
dc.date.available2020-06-10T07:35:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69829
dc.description.abstractGlobaalit, yhteiskunnalliset ja työelämässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat opettajien osaamisvaatimuksiin. Muutokset haastavat opettajia pysymään työssään ajan tasalla ja kehittämään itseään työelämän tarpeita vastaamaan. Haastetta tuo erityisesti digitaalisuuden lisääntyminen sekä osaamisympäristöjen kehittyminen ja opetuksen siirtyminen enenevässä määrin verkkoympäristöihin. Tämä muutos vaatii opettajilta resursseja työnsä kehittämiseen. Fysioterapiaopettajien digitaalista osaamista ei ole tiettävästi tutkittu. Tämä tutkimus on tehty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa, TerOpe Osaavat opettajat yhdessä! - kärkihanketta (2017-2019), jonka tarkoituksena on sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien koulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittäminen valtakunnallisesti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää fysioterapiaopettajien näkemyksiä digitaalisuudesta työvälineenä ja miten nämä näkemykset eroavat toisistaan. Tutkimusaineisto koostui kolmesta ryhmähaastattelusta, jotka on tehty kahdessa eri ammattikorkeakoulussa ja ne toteutettiin 2-5 hengen ryhmissä. Aineisto käsitti kuusi fysioterapiaopettajaa, joiden keski-ikä oli 52 vuotta ja opetuskokemusta fysioterapiaopettajana keskimäärin 20 vuotta. Litteroidut haastattelut analysoitiin aineistolähtöisesti fenomenografisella lähestymistavalla, jonka tarkoituksena on tutkia ihmisten käsityksiä ja sekä käsitysten välisiä eroja ja suhteita. Fysioterapiaopettajien näkemyksistä digitaalisuudesta työvälineenä muodostui neljä kategoriaa: haasteellinen digitaalisuus (I), rajallinen digitaalisuus (II), olemassa oleva digitaalisuus (III) ja mahdollistava digitaalisuus (IV). Kategoriat muodostavat hierarkkisen järjestyksen, jossa on nähtävissä näkemysten muutos suppeasta laajempaan. Kategorioiden välillä olevat erot selkiytyivät teemojen avulla. Teemoiksi muodostui laitteet ja sovellukset, opiskelijan toiminta sekä opettajan oma osaaminen. Digitaalisuus työvälineenä fysioterapiaopettajien työssä nähtiin haasteelliseksi, sen jatkuvan kehityksen vuoksi. Haasteita toi mm. opettajien resurssien riittämättömyys oman osaamisensa päivittämiseen ja rajalliseksi erityisesti fysioterapiaopetuksessa. Toisaalta digitaalisuus nähtiin luonnollisena olemassa olevana työvälineenä tai sen nähtiin tuovan opetukseen uudenlaisia mahdollisuuksia.fi
dc.format.extent55
dc.language.isofi
dc.subject.otherfysioterapiaopettaja
dc.title"Aina ollaan siinä kelkassa, joka tai siinä peräkelkassa, kun juna menee tonne" : fenomenografinen tutkimus fysioterapiaopettajien näkemyksistä digitaalisuudesta työvälineenä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006104071
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysoammattikorkeakoulut
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record