Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorMäkikyrö, Vertti
dc.date.accessioned2020-06-10T07:23:45Z
dc.date.available2020-06-10T07:23:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69825
dc.description.abstractPerinteisesti organisaatiot ovat hankkineet ohjelmistoja lisenssisopimuksilla ohjelmiston valmistajien kanssa. Organisaatiot ovat ostaneet oikeuden käyttää ohjelmistoa ja asentaneet sekä integroineet ohjelmiston osaksi organisaation tietojärjestelmiä. Software as a Service (SaaS) malli eroaa perinteisestä lisensoinnista monilla osa-alueilla. SaaS-palvelu tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna eli palveluntarjoajan huolehtii palvelun toiminnasta sekä päivittämisestä ja hoitaa tämän omalla laitteistollaan. SaaS-palvelua käytetään yleensä verkkoselaimella ja ohjelmistosta maksetaan joko kuukausittainen tilausmaksu tai ohjelmiston käyttöön perustuva maksu. Aiheen tutkiminen on mielenkiintoista, sillä edellä mainitut ohjelmiston toimittamisen mallit eroavat toisistaan merkittävästi. Tutkimus suoritettiin kirjallisuuskatsauksena, jonka tavoitteena oli selvittää SaaS-palveluiden hyödyt lisensoituun ohjelmistoon verrattuna. Kirjallisuuskatsauksessa tuli ilmi, että SaaS-palvelun tarjoamia hyötyjä suhteessa lisensoituun ohjelmistoon ovat: selkeät kustannukset, ei tarvetta suurille investoinneille, ei tarvetta IT-resursseille, jatkuva tuotteen päivittäminen, palveluntarjoajan suuremmat investoinnit tuotekehitykseen sekä ajan kuluessa laadukkaampi tuote.fi
dc.description.abstractTraditionally, organizations have acquired software through licensing agreements with software vendors. Organizations have purchased the right to use the software and installed and integrated the software into the organization's information systems. The Software as a Service (SaaS) model differs from traditional licensing in many areas. A SaaS service means acquiring software as a service which means that service provider takes care of the operation and updating of the service and manages this with its own hardware. The SaaS service is usually used with a web browser and usage will be charged either a monthly subscription fee or a fee based on the use of the software. Researching the topic is interesting, as the software delivery models mentioned above differ significantly. The study was conducted as a literature review to determine the benefits of SaaS services compared to licensed software. The literature review revealed that the benefits of SaaS over licensed software are: clear costs, no need for large investments, no need for IT resources, constant product updating, greater service provider investment in product development, and a higher quality product over timeen
dc.format.extent28
dc.language.isofi
dc.subject.otherSaaS
dc.subject.otherlisensointi
dc.subject.otherohjelmisto
dc.titleSaaS-palvelun hyödyt lisensoituun ohjelmistoon verrattuna
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006104067
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysolisenssit
dc.subject.ysotietokoneohjelmat
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record