Show simple item record

dc.contributor.advisorSivunen, Anu
dc.contributor.authorGrahn, Nana
dc.date.accessioned2020-06-10T05:33:16Z
dc.date.available2020-06-10T05:33:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69819
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena oli kuvata, mikä on johtajien käsitys viestintäilmapiirin käsitteestä ja, miten he näkevät johtamisviestintänsä yhteyden tiiminsä viestintäilmapiiriin. Tutkielmassa tarkasteltiin johtamisviestinnän yhteyttä viestintäilmapiiriin tiimitasolla ja johtajien näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena oli kerätä johtajien käsityksiä ja kokemuksia heidän johtamisviestinnästään ja siinä olevista tekijöistä ja ominaisuuksista, joiden voitiin nähdä olevan yhteydessä tiimin viestintäilmapiiriin ja rakentavan, sekä edistävän myönteistä viestintäilmapiiriä tiimissä. Tutkielma toteutettiin laadullisin menetelmin ja aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla. Tutkielmaan haastateltiin kuutta asiantuntijatehtävissä työskentelevää johtajaa. Haastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina ja aineiston analyysi toteutettiin laadullisena sisällönanalyysinä teemoittelua apuna käyttäen. Tutkielman tulosten perusteella johtajat kokivat viestintäilmapiirin merkitykselliseksi tiiminsä toiminnan kannalta. Johtajat kokivat viestintäilmapiirin tärkeäksi tekijäksi myös koko organisaation menestymisen kannalta. Johtajien käsityksien mukaan psykologisesti turvallinen vuorovaikutus tiimissä, johtajien osoittama arvostus johdettaviaan kohtaan, sekä kokemus positiivisesta viestinnästä ja ihmisten avoin viestintäkäyttäytyminen muodostavat hyvän viestintäilmapiirin tiimissä. Tutkielman tulosten perusteella johtamisviestinnällä on merkittävä rooli siinä, millaiseksi viestintäilmapiiri tiimissä muodostuu. Johtajien käsityksien mukaan heidän johtamisviestinnällään ja viestintäkäyttäytymisellään on merkitystä tiimin viestintäilmapiirille ja johtajat kokivat olevansa eniten vastuussa viestintäilmapiirin muodostumisesta tiimissä. Johtamisviestinnän yhteys tiimin viestintäilmapiiriin muodostui johtajien suhtautumisesta omaan esimiesasemaan, johtajien psykologisesti turvallisesta johtamisviestinnän tyylistä, sekä siitä, että johtajat pyrkivät johtamisviestinnällään tukemaan ja edistämään tiiminsä tuloksellisuutta ja tehokkuutta, sekä tiiminjäsenien työhyvinvointia. Tämän tutkielman tulokset tarjoavat näkökulmia johtamiseen ja johtamisviestintään osana tiimin viestintäilmapiirin muodostumista. Tutkielman tuloksien avulla on mahdollista kehittää johtamista ja johtamisviestintää, sekä pohtia, miksi johtamisviestintään ja ihmisten johtamiseen tulisi panostaa niin tiimitasolla kuin koko organisaationkin tasolla. Hyvä johtamisviestintä rakentaa hyvää viestintäilmapiiriä ja samalla tukee tiimiä sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Tulokset antavat viitteitä siitä, että vaikka johtamisviestinnän tärkeimpiä tehtäviä ovat tiimin ja organisaation tavoitteiden saavuttaminen ja tuloksellisuuden tukeminen, kuuluu tuloksellisuuteen olennaisena osana johdettavia kunnioittava ja heidän hyvinvointiaan tukeva johtamisviestintä.fi
dc.format.extent52
dc.language.isofi
dc.subject.otherjohtamisviestintä
dc.subject.otherviestintäilmapiiri
dc.subject.otherpsykologinen turvallisuus
dc.titleJohtamisviestinnän merkitys tiimin viestintäilmapiirille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006104061
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysotiimit
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysoesimiehet
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoesimiestyö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record