Show simple item record

dc.contributor.advisorTiirola, Marja
dc.contributor.advisorHopkins, David
dc.contributor.advisorPulkkinen, Pertti
dc.contributor.authorKovakoski, Harri
dc.date.accessioned2020-06-09T11:48:44Z
dc.date.available2020-06-09T11:48:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69808
dc.description.abstractPolysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) ovat kaikkialle maailmaan levinnyt joukko usein karsinogeenisiä ja hitaasti hajoavia maaperän saasteita. Fytoremediaatio on maaperänpuhdistusmetodi, jossa kasveja käytetään tukemaan maaperän saasteita hajottavia mikrobeja. Tässä pro gradu-tutkielmassa tutkin maaperän pH:n ja glukoosilisän vaikutusta fenantreenin (PHE) hajoamiseen maanäytteissä, jotka oli kerätty Suomen Luonnonvarakeskuksen (LUKE) hallinnoimalta fytoremediaatio-alueelta Somerharjulta, Luumäeltä, jossa kasvoi eri haapalajeja. Kunnostettava alue on puretun kreosoottikyllästämön saastuttama ja Suomen Luonnonvarakeskus (LUKE) on aloittanut fytoremediaation vuonna 2013. Radioleimatun PHE:n hajoamista tutkittiin MicrorespTM-laitteella kaksi viikkoa kestävässä kokeessa. Maanäytteiden metagenomi sekvensointiin seuraavan sukupolven geenisekvensointimenetelmillä (NGS) näytteiden mikrobien diversiteetin selvittämiseksi. Sekä metsähaavat että hybridihaavat lisäsivät PHE hajotusta tilastollisesti merkittävästi kontrolleihin verrattuna, mutta ei toisiinsa verrattuna. pH:lla ja glukoosilla ei ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta hajotukseen. Mikrobien paikallinen diversiteetti oli korkeimmillaan kontrolleissa, mutta puita sisältävissä näytteissä oli enemmän näytteiden välistä variointia. Tulokset tarjoavat mahdollisuuksia avainlaji P. tremulan ja kohdennettujen bakteerilajien käyttöön puhdistuksessa.fi
dc.description.abstractPolycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are ubiquitous, often carcinogenic and persistent soil pollutants that disperse over long distances. In phytoremediation plants are used to support soil microbiota capable of degrading pollutants. I studied the effects of soil pH and glucose supplement on the degradation of phenanthrene (PHE) in soil samples collected from a phytoremediation site consisting of a plantation of different aspen species. The site at Somerharju, Luumäki, was originally contaminated with PAH-compounds during creosote impregnation, and the phytoremediation experiment was started by Finnish Natural Resources Centre (LUKE) in 2013. The soil respiration of radiolabelled PHE was studied with the MicrorespTM device in a two-week incubation experiment. Microbial content of soil samples’ was sequenced using next generation sequencing (NGS) of the 16S rRNA gene to explore the differences in the microbiota diversity of the rhizosphere. Both aspen species increased PHE degradation of the rhizosphere soil samples when compared to controls, but no difference was observed between the plots planted with European aspen or hybrid aspen. Soil pH and the addition of glucose did not significantly increase degradation of PHE. Local diversity was largest in soil samples collected from plots without trees, while the plots with trees had more between-samples variation. The results suggest possibilities for the use of the key species P. tremula and targeted bacteria strains in remediation.en
dc.format.extent63
dc.language.isoen
dc.subject.other16SrRNA
dc.subject.otherMicroresp
dc.subject.otherradiomethod
dc.titlePhenanthrene biodegradation potential and diversity of aspen rhizosphere bacteria
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006094051
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiede ja -teknologiafi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental science and technologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4015
dc.subject.ysoglukoosi
dc.subject.ysomaaperä
dc.subject.ysohaapa
dc.subject.ysoaromaattiset hiilivedyt
dc.subject.ysohybridihaapa
dc.subject.ysofytoremediaatio
dc.subject.ysojuuristo
dc.subject.ysoPAH-yhdisteet
dc.subject.ysoglucose
dc.subject.ysosoil
dc.subject.ysoaspen
dc.subject.ysoaromatic hydrocarbons
dc.subject.ysohybrid aspen
dc.subject.ysophytoremediation
dc.subject.ysoroot system
dc.subject.ysoPAH compounds


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record