Show simple item record

dc.contributor.advisorSivunen, Anu
dc.contributor.authorHaaparanta, Anni
dc.date.accessioned2020-06-08T10:30:48Z
dc.date.available2020-06-08T10:30:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69781
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena oli ymmärtää, miten organisaatiokulttuuri on yhteydessä vastavalmistuneiden organisaatioon identifioitumiseen. Tutkimustavoitteeseen pyrittiin vastaamalla seuraavaan tutkimuskysymykseen: millaiset organisaatiokulttuurin tekijät vahvistavat tai heikentävät vastavalmistuneiden organisaatioon identifioitumista? Tutkielma toteutettiin laadullisin tutkimusmenetelmin. Aineisto kerättiin teemahaastattelulla, jossa tarkasteltiin vastavalmistuneiden käsityksiä ja kokemuksia. Kahdenkeskisiin haastatteluihin osallistui kuusi vastavalmistunutta viidestä eri organisaatiosta. Haastateltavat olivat valmistuneet kauppatieteiden tai filosofian maistereiksi kolmesta eri pääaineesta ja tekivät tällä hetkellä tietotyötä pienyrityksissä. Analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua, jonka perusteella muodostettiin kuusi pääteemaa ja kuusitoista alateemaa. Tulokset osoittivat, että vastavalmistuneet yhdistivät organisaatiokulttuurin tekijöistä arvomaailman, organisaation rakenteen, oppimisen kulttuurin, työyhteisön ilmapiirin ja vuorovaikutuksen säännönmukaisuudet organisaatioon identifioitumiseen. Kaikkien näiden organisaatiokulttuurin tekijöiden koettiin vahvistavan sekä heikentävän vastavalmistuneiden organisaatioon identifioitumista. Organisaatiokulttuurin eri tekijöiden ja identifioitumisen välisten yhteyksien kompleksisuus nousikin esiin mielenkiintoisena tuloksena. Tulosten perusteella näyttää myös siltä, että vuorovaikutuksen merkitys on korostunut organisaatiokulttuurin eri tekijöitä tarkasteltaessa. Tämän tutkielman tulokset lisäävät ymmärrystä siitä, millainen yhteys organisaatiokulttuurilla on vastavalmistuneiden organisaatioon identifioitumiseen ja mitkä organisaatiokulttuurin tekijät koetaan merkitykselliseksi identifioitumisen kannalta. Tämä tutkielma lisää myös ymmärrystä siitä, mitä organisaatiokulttuurin tekijöitä vastavalmistuneet pitävät tärkeinä, millaista organisaatiokulttuuria he arvostavat ja millaista organisaatiokulttuuri he eivät arvosta. Ymmärryksen lisääntyessä, voidaan tulla tietoiseksi siitä, mitkä tekijät organisaatioiden kulttuureissa koetaan niin ongelmalliseksi, että halu lähteä organisaatiosta kasvaa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää organisaatiokulttuurin kehittämisprojekteissa, erityisesti sellaisissa pienyrityksissä, joissa työskentelee vastavalmistuneita.fi
dc.format.extent80
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkiinnittyminen
dc.subject.otherorganisaatioon identifioituminen
dc.titleOrganisaatiokulttuuri ja identifioituminen : vastavalmistuneiden käsityksiä ja kokemuksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006084038
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysosamaistuminen
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysovastavalmistuneet
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record