Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorHolmberg, Veera
dc.date.accessioned2020-06-08T07:18:31Z
dc.date.available2020-06-08T07:18:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69749
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aineenopettajien kokemuksia opetuksen eheyttämisestä. Tavoitteena oli kuvata, millaisista eheyttämisen lähestymistavoista aineenopettajilla on kokemuksia, miten koulun toimintakulttuuri voi tukea opetuksen eheyttämistä sekä millaisia etuja ja haasteita aineenopettajat kokevat opetuksen eheyttämisellä olevan. Opetuksen eheyttämisestä määrätään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja koulujen toimintakulttuurin kehittämiseksi on tärkeää saada ajantasaista tutkittua tietoa opetussuunnitelman vaatimusten toteuttamisesta. Tutkimukseni oli laadullinen tutkimus, jonka metodologinen lähestymistapa oli fenomenologis-hermeneuttinen. Tutkimusaineiston keräsin haastattelemalla seitsemää aineenopettajaa. Aineisto analysoitiin fenomenologista merkitysanalyysiä noudattaen. Tulosten mukaan aineenopettajilla oli monipuolisesti kokemuksia opetuksen eheyttämisen eri lähestymistavoista. Koulun toimintakulttuuri voi tukea opetuksen eheyttämistä tarjoamalla mahdollisuuden yhteissuunnitteluun. Yhtenä opetuksen eheyttämisen haasteena opettajat kokivat oppiainejakoisen järjestelmän. Opetuksen eheyttämisen etuna aineenopettajat näkivät positiivisten oppimiskokemuksien mahdollistamisen oppilaille. Johtopäätöksenä voin tulosten pohjalta todeta, että opetuksen eheyttäminen on hyvä huomioida jo koulun lukuvuosisuunnitelmaa tehtäessä. Silloin aineenopettajilla on enemmän mahdollisuuksia huomioida yhteiset oppimiskokonaisuudet omassa opetuksessaan.fi
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.titleAineenopettajien kokemuksia opetuksen eheyttämisestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006084007
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoeheyttäminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoaineenopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record