Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Marjo
dc.contributor.authorOnnela, Iines
dc.date.accessioned2020-06-05T07:31:26Z
dc.date.available2020-06-05T07:31:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69734
dc.description.abstractTässä pro gradu –tutkielmassa tarkastellaan millaista on vapaaehtoista lapsettomuutta koskeva keskustelu mediassa. Syntyvyys Suomessa on alentunut reilusti viimeisen kymmenen vuoden sisällä ja samalla myös siihen liittyvä uutisointi on lisääntynyt. Tämän ohella on alettu myös puhua entistä enemmän vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ja pohtia missä määrin sillä on tekemistä syntyvyyden alenemisen kanssa. Tutkimuksen teoreettinen näkökulma painottuu yhteiskunnan yksilöllistymiskehitykseen, johon liittyvät oleellisesti muutokset perheessä, yksilöllistyneet elämänkulut, sekä vuosikymmenien myötä kehittyneet naisten oikeudet. Aineistona toimii 61 Helsingin Sanomissa julkaistua artikkelia, jotka käsittelevät vapaaehtoista lapsettomuutta ajanjaksolla 1993–2019. Aineistoon valikoituivat kaikki kirjoitukset, jotka käsittelivät vapaaehtoista lapsettomuutta tutkimusongelman kannalta riittävästi. Aineisto on analysoitu median kehysanalyysia soveltaen, jolloin oletuksena on, että ilmiöstä muodostettava kuva rakentuu halutunlaiseksi tiettyjä valintoja ja painotuksia käyttämällä ja sulkemalla toisia pois. Median kehysanalyysin avulla aineistosta jäsentyi neljä vapaaehtoisen lapsettomuuden keskustelua kuvaavaa kehystä, jotka nimettiin henkilökohtaisen valinnan (26), kulttuurisen murroksen (21), altruististen motiivien (8) ja vastarinnan (6) kehykseksi. Kukin kehys ilmentää omalla tavallaan vapaaehtoisen lapsettomuuden mediakeskustelua. Eniten keskustelua hallitsevassa henkilökohtaisen valinnan kehyksessä vapaaehtoista lapsettomuutta korostettiin ensisijaisesti yksilön valintana. Kulttuurisen murroksen kehyksessä korostui muutokseen liittyvä puhe ja vapaaehtoisen lapsettomuuden sijaan huolipuhe keskittyi pikemmin lastenhankinnan lykkääntymiseen. Altruististen motiivien kehyksessä nousivat esiin erilaiset sosiaaliset ja altruistiset motiivit lapsettomuuden taustalla. Vastarinnan kehyksessä vapaaehtoiselle lapsettomuudelle annettuja perusteluita kyseenalaistettiin ja se kehystyi selkeästi normista poikkeavaksi valinnaksi. Tulosten perusteella näyttää siltä, että Helsingin Sanomissa käyty keskustelu vapaaehtoisesta lapsettomuudesta on pääosin myönteistä, ja painottamalla vahvasti yksilön oikeuksia ja valinnanvapautta se kertoo osaltaan myös individualistisen yhteiskunnan arvojen tärkeydestä.fi
dc.format.extent85
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermedian kehysanalyysi
dc.titleVapaaehtoinen lapsettomuus mediassa : median kehysanalyysi Helsingin Sanomien kirjoituksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006053991
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysojulkinen keskustelu
dc.subject.ysokehysanalyysi
dc.subject.ysovapaaehtoinen lapsettomuus
dc.subject.ysomedia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record