Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorVidgren, Lilli
dc.date.accessioned2020-06-04T11:34:42Z
dc.date.available2020-06-04T11:34:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69715
dc.description.abstractEri toimialoilla ollaan tällä hetkellä teknologiamurroksessa, jossa paikallisia teknologioita ollaan vähitellen vaihtamassa web-pohjaisiin teknologioihin. Tutkimus käsittelee teknologian omaksumisen avulla kehitettyä teknologia migraatiota, jossa on tutkittu käyttäjien teknologian vaihtamiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa keskitytään tuotekehitysprojekteissa työskentelevien henkilöiden päätöksiin ottaa tai olla ottamatta käyttöön web-pohjaista teknologiaa paikallisen teknologian sijaan. Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä empiirisestä tutkimusosuudesta, joka suoritetaan laadullisena tapaustutkimuksena. Tiedonkeruumenetelmänä käytetään puolistrukturoitua teemahaastattelua, jossa tutkittavia henkilöitä haastateltiin. Kirjallisuuskatsauksen avulla saatiin selville, että web-migraatiota edistäviä tekijöitä ovat suhteellinen hyödyllisyys, odotettu omnipresenssi sekä tyytymättömyys. Estäviksi tekijöiksi voitiin luokitella tyytyväisyys, vaihtamis- ja oppimiskustannukset sekä turvallisuus. Tuloksiksi löydettiin edistäviä ja estäviä tekijöitä, joista osa pystyttiin yhdistämään kirjallisuudesta löytyneisiin tekijöihin. Empiirisen tutkimuksen kautta edistäviksi tekijöiksi voitiin varmentaa suhteellinen hyödyllisyys, esimerkiksi taloudellisen hyödyn, joustavuuden ja datan käsittelemisen kautta, odotettu omnipresenssi esimerkiksi kansainvälisyyden kautta, sekä tyytymättömyys esimerkiksi tekijäresurssien puutteen kautta. Estäviksi tekijöiksi tunnistettiin vaihtamiskustannuksista aika ja vaiva sekä oppimiskustannukset ja turvallisuus. Uutena estävänä tekijänä löydettiin tiedon läpinäkyvyys ja pilvipalveluiden ideologia. Näiden tulosten kautta edistävät ja estävät tekijät voitiin tunnistaa, sekä tutkia niiden osallisuutta web-migraatiossa. Löydettyjä tuloksia kohdeyritys voi käyttää parantamaan liiketoimintaansa, sekä asiakasyritykset voivat saada tärkeää tietoa vaihtamiseen johtaneista tekijöistä. Jatkotutkimuksissa voidaan työstää näitä tekijöitä osana tuotekehitystä, sekä syventää web-migraation käsitettä erilaisiin konteksteihin.fi
dc.format.extent76
dc.language.isofi
dc.subject.otherweb-teknologia
dc.subject.otherpilvilaskenta
dc.subject.otherkriittiset järjestelmät
dc.subject.otherteknologia migraatio
dc.subject.otherweb-migraatio
dc.titleEri toimialoilla kehitettävien kriittisten teknologiaratkaisujen web-migraatiota edistävät ja estävät tekijät
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006043971
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysopilvipalvelut
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysoomaksuminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record