Show simple item record

dc.contributor.advisorAunola, Kaisa
dc.contributor.authorRajalahti, Elina
dc.contributor.authorVäliaho, Anna
dc.date.accessioned2020-06-03T12:26:40Z
dc.date.available2020-06-03T12:26:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69678
dc.description.abstractTässä Pro gradu -tutkimuksessa tutkittiin vanhemman itsetunnon, iän sekä lasten lukumäärän yhteyksiä vanhemmuustyyliulottuvuuksiin (lämpimyys, behavioraalinen kontrolli ja psykologinen kontrolli). Lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, ovatko vanhemman itsetunnon ja vanhemmuustyyliulottuvuuksien yhteydet erilaisia riippuen vanhemman iästä tai lasten lukumäärästä. Tutkimus oli osa Jyväskylän yliopiston toteuttamaa Vanhemmuuden voimavarat ja kuormitustekijät (VoiKu) tutkimushanketta, joka on osa kansainvälistä The International Investigation of Parental Burnout (IIPB) -hanketta. Vanhemman itsetunnon, iän ja lasten lukumäärän yhteyttä vanhemmuuden lämpimyyteen, behavioraaliseen kontrolliin ja psykologiseen kontrolliin tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimella sekä hierarkkisella regressioanalyysillä. Tulosten mukaan nuoremmilla vanhemmilla oli matalampi itsetunto kuin iäkkäämmillä vanhemmilla, ja nuorempien vanhempien vanhemmuudessa korostui enemmän behavioraalinen kontrolli verrattuna iäkkäämpiin vanhempiin. Vanhemman itsetunto oli yhteydessä vanhemman lämpimyyteen ja psykologiseen kontrolliin siten, että korkeampi itsetunto oli yhteydessä korkeampaan lämpimyyteen, kun taas matalampi itsetunto oli yhteydessä korkeampaan psykologiseen kontrolliin. Lasten lukumäärä vaikutti vanhemman itsetunnon ja vanhemmuustyyliulottuvuuksien yhteyteen siten, että vanhemman itsetunnon ollessa matala, lasten korkeampi lukumäärä oli yhteydessä voimakkaammin psykologisen kontrollin käyttöön ja vähäisempään lämpimyyteen. Tutkimus osoitti vanhemman itsetunnolla olevan merkitystä sen kannalta, korostuuko vanhemmuudessa lämpimyys vai psykologinen kontrolli. Vanhemman itsetunnon vaikutus vanhemmuuteen olisi näin ollen tärkeä ottaa huomioon perheiden kanssa työskenneltäessä.fi
dc.format.extent39
dc.language.isofi
dc.subject.othervanhemmuustyylit
dc.subject.otherlämpimyys
dc.subject.otherbehavioraalinen kontrolli
dc.subject.otherpsykologinen kontrolli
dc.titleVanhemman itsetunnon, iän ja lasten lukumäärän yhteydet vanhemmuustyyliulottuvuuksiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006033934
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysovanhemmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record