Show simple item record

dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo
dc.contributor.authorHoffrén, Noora
dc.contributor.authorMäkinen, Tiina
dc.date.accessioned2020-06-03T08:55:41Z
dc.date.available2020-06-03T08:55:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69669
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kehonkuvan ja itsetunnon ongelmia nuoret kohtaavat oppilashuoltoryhmän jäsenten kertomusten mukaan. Lisäksi kartoitimme millaisia korjaavia keinoja oppilashuoltoryhmän jäsenet hyödyntävät työssään tukiessaan nuoria kehonkuvan ja itsetunnon ongelmien kanssa. Tutkimusta aiheesta tarvitaan lisää, sillä tutkimusta kehonkuvasta ja itsetunnosta ei ole tehty juuri oppilashuoltoryhmän jäsenten näkökulmasta, ja ulkonäköihanteet ja suorituskeskeisyys ovat nuorten keskuudessa yleisiä ilmiöitä. Nuorten kehonkuvan ja itsetunnon ongelmien tutkiminen on tärkeää, jotta heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan voidaan tukea. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena. Tutkimuksen aineisto koostui kymmenestä oppilashuoltoryhmään kuuluvan ammattilaisen yksilöhaastattelusta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä Tutkimuksessa ilmeni, että oppilashuoltoryhmän jäsenten mukaan nuorilla on paljon kehonkuvan ja itsetunnon ongelmia. Niiden aiheuttajia ja taustatekijöitä ovat murrosiän kehitysvaihe, yhteiskunta ja kulttuuri, sosiaalinen piiri ja mielenterveys. Tutkimuksessa selvisi, että oppilashuoltoryhmän jäsenet hyödyntävät työssään moniammatillista yhteistyötä sekä ulkoisia ja sisäisiä tukikeinoja nuorten kehonkuvan ja itsetunnon ongelmien ratkomiseksi. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että nuorten ongelmiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta ongelmat eivät kehity vakavammiksi. Tutkimuksen perusteella voidaan myös päätellä, että oppilashuoltoryhmällä on kattavasti erilaisia keinoja nuorten tukemiseen kehonkuvan ja itsetunnon ongelmien kanssa.fi
dc.format.extent89
dc.language.isofi
dc.subject.otheroppilashuoltoryhmä
dc.titleOppilashuoltoryhmänjäsenten näkemyksiä yläkoululaisten kehonkuvan ja itsetunnon rakentumisen tukemisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006033925
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoyläkoululaiset
dc.subject.ysonuoruus
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoruumiinkuva
dc.rights.accessrights


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record