Show simple item record

dc.contributor.advisorViitala, Riitta
dc.contributor.authorLaitalainen, Sari
dc.date.accessioned2020-06-03T08:42:50Z
dc.date.available2020-06-03T08:42:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69665
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia satuhierontaa käyttävillä varhaiskasvatuksen opettajilla on satuhieronnasta ja millaisena työmenetelmänä he se sitä pitävät. Lisäksi halusin selvittää, miten he kokevat läsnäolon ja kosketuksen työssään osana varhaiskasvatusta. Tämä tutkimus oli luonteeltaan laadullinen tutkimus. Se toteutettiin haastattelemalla seitsemää satuhierontaa työmenetelmänään käyttävää varhaiskasvatuksen opettajaa. Haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua ja tutkimusaineisto analysoitiin temaattisella analyysilla. Tuloksista ilmeni, että haastateltavien mielestä satuhieronnalla voidaan tukea lapsen sosioemotionaalista hyvinvointia ja sosioemotionaalisia taitoja. Hyvinvoinnin kannalta keskeistä olivat lapsen levollisuus, hyvänolontunne ja itsetunnon vahvistuminen, kun puolestaan sosioemotionaalisten taitojen kannalta korostuivat yhteishenki ja ryhmäytyminen. Opettajien kokemat tunteet satuhieronnan yhteydessä olivat myönteisiä ja he mainitsivat erityisesti mielihyvän, lämmön ja ilon. Kosketus koettiin tärkeäksi osaksi varhaiskasvatuksen opettajan työtä, kuten myös läsnäolo ja lapsen sensitiivinen kohtaaminen. Opettajat kokivat satuhieronnan lisäävän ammatillista itseluottamusta. Tuloksista ilmeni, että haastateltavilla oli positiivisia kokemuksia satuhieronnan käytöstä ja he pitivät sitä hyvänä työmenetelmänä, jolla voidaan tukea lapsen erilaisten taitojen oppimista.fi
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.subject.othersosioemotionaalinen hyvinvointi
dc.title"Se rauhoittuminen ja läsnäolo ja kaikki... jotain taikaa siinä on" : varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia satuhieronnasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006033921
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoläsnäolo
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotarinahieronta
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysokosketus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record