Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorHirvonen-Blomqvist, Kati
dc.date.accessioned2020-06-01T12:08:43Z
dc.date.available2020-06-01T12:08:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69343
dc.description.abstractTässä pro gradu- tutkielmassa tutkittiin lahjakkaiden oppilaiden opetuksen toteutumista peruskoulussa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää peruskoulussa opettavien opettajien ja lahjakkaiden lasten vanhempien kokemuksia lahjakkaiden oppilaiden opetuksesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin tekijöitä, jotka edistivät tai heikensivät lahjakkaiden oppilaiden oppimista ja koulunkäyntiä sekä etsittiin kehittämisnäkökulmia lahjakkaiden opetukseen. Tutkimus on laadullinen fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus, joka toteutettiin Webropol-kyselylomakkeella. Opettajille (n=16) ja vanhemmille (n=19) oli luotu omat kyselylomakkeet, jotka sisälsivät kysymyksiä samoista aihepiireistä. Kyselylomakkeen kysymykset olivat avoimia, koska aineistosta oli tarkoitus saada näkyviin vastaajien ajatukset ja kokemukset. Tutkimuksessa tuli esille, että lahjakkaiden oppilaiden opetusta edistävät mm. koulun ja kodin välisen yhteistyön sujuminen, yksilölliset opetusmenetelmät ja opettajan ammattitaito sekä asenne lahjakkaiden opetusta kohtaan. Opetusta heikentävät mm. kodin ja koulun välisen yhteistyön puute, suuret opetusryhmät, heterogeeninen oppiaines ja opettajien lisääntynyt työmäärä opetuksen ulkopuolella. Lahjakkaiden opetuksen kehittämisen mahdollistajana molemmat ryhmät näkivät yhteiskunnan asenteen muutoksen myönteisemmäksi ja tukevammaksi lahjakkaiden opetusta kohtaanfi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.subject.otherlahjakas oppilas
dc.subject.otheropetuksen ylöspäin eriyttäminen
dc.titleMistä on lahjakkaiden opetus tehty? : eriyttämisestä, rikastuttamisesta, nopeuttamisesta vai jostain muusta?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006013600
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysolahjakkuus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysokoulut


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record