Show simple item record

dc.contributor.advisorKeskinen, Mikko
dc.contributor.authorTikkanen, Pinja
dc.date.accessioned2020-05-29T05:57:28Z
dc.date.available2020-05-29T05:57:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69313
dc.description.abstractMaisterintutkielmassani selvitän, millainen kuva sarjakuvasta rakentuu suomen kielen ja kirjallisuuden yläkoulun oppikirjasarjoissa Särmä (2013–2016) ja Tekstitaituri (2017–2019). Tarkastelen oppikirjojen tekstiympäristöissä sarjakuvalle annettuja tehtäviä suhteessa muihin oppisisältöihin, minkä lisäksi kartoitan aineistossani vallitsevia aineisto- ja kontekstilähtöisiä sarjakuvaa koskevia diskursseja. Tarkasteluni keskeisimpiä yhteiskunnallishistoriallisia konteksteja ovat sarjakuva- ja oppikirjatutkimuksen perinteet, jotka muodostavat myös tutkielmani teoreettisen viitekehyksen. Tutkimusotteessani yhdistän valikoivaa lähilukua diskurssianalyysin monikerroksisiin konteksteihin. Sarjakuvan keskeiset tehtävät tarkastelemissani oppikirjoissa ovat toimia opetuksen kohteena, havainnollistavana opetusvälineenä sekä kuvituksena. Kuvitustehtävä on yleisin, kun taas sarjakuvan käyttö opetussisältönä on varsin harvinaista ja vaikuttaisi keskittyvän seitsemännen luokan oppikirjoihin. Sarjakuvasisältöjen käsittelyn taso on melko yhtenäinen Särmän ja Tekstitaiturin välillä sekä suhteessa muihin oppisisältöihin, mutta käsittelytavoissa on eroja. Särmässä painottuu sarjakuvan implisiittinen ja integroiva käsittely, kun taas Tekstitaituri luottaa sarjakuvan itsenäiseen eksplisiittiseen käsittelyyn. Sarjakuvasisältöjen osalta hahmottuu vallitseva näkemys yläkoululaiselle sopivan yleistiedon tasosta ja määrästä. Aineistossani sarjakuvaa koskevat diskurssit vaikuttavat toisiinsa ja kietoutuvat yhteen, mutta antavat sarjakuvalle erilaisia arvotuksia. Huoli- ja huumoridiskurssit näkevät sarjakuvan uhkana tai vähäpätöisenä viihdyttäjänä, kun taas tiedediskurssi nostaa sen mielekkääksi teoreettiseksi oppisisällöksi. Identiteettidiskurssit puolestaan antavat sarjakuvalle tilaisuuden vaikuttaa oppilaan identiteetin kehitykseen. Tekstitaiturissa sarjakuva kuuluu lähinnä seitsemännelle luokalle. Särmässäkin sarjakuvasisältöjen käsittely vähenee ylemmillä luokilla, mutta samalla se tarkentuu syvällisemmin muuhun opetukseen integroituna identiteettidiskursseihin. Tällainen sisällöllinen ja diskursiivinen integrointi luo sarjakuvasta arvostetumman kuvan ja antaa sille laajemmat mahdollisuudet toimia kulttuurin kentällä.fi
dc.format.extent97
dc.language.isofi
dc.subject.othersarjakuvatutkimus
dc.subject.otheroppikirjatutkimus
dc.titleViihdettä ja vaikuttamista : sarjakuvasisältöjen tehtävät ja diskurssit suomen kielen ja kirjallisuuden yläkoulun oppikirjasarjoissa Särmä ja Tekstitaituri
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005293569
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineLiteratureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi304
dc.subject.ysooppisisällöt
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysosarjakuvat
dc.subject.ysooppikirjat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record