Show simple item record

dc.contributor.advisorRintala, Harri
dc.contributor.authorKantola, Juho
dc.contributor.authorLaine, Ville
dc.date.accessioned2020-05-27T07:18:33Z
dc.date.available2020-05-27T07:18:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69255
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tukea suomalaisten lasten ja nuorten liikuntataitojen, erityisesti motoristen perustaitojen kehittymistä motivoivalla tavalla parkourin oppimateriaalituotannon keinoin. Tavoitteeseen edettiin tuottamalla liikuntatieteelliseen taustakirjallisuuteen, asiantuntijahaastatteluihin ja käytännön kokemukseen perustuva sähköinen parkourin menetelmäopas Parkouropas. Opas on avoimesti käytettävissä internetosoitteessa www.parkouropas.fi. Taustateoriat ohjasivat vahvasti oppimateriaaliprosessia. Liikuntataitojen oppimista tarkasteltiin ekologisen dynamiikan viitekehyksestä, ja opetusmenetelmäksi valittiin non- lineaarinen pedagogiikka. Menetelmässä korostuu parkourille lajinomaisesti oppijoiden yksilöllisyyden huomiointi, havainnon ja toiminnan tiivis yhteys, vaihtelu harjoittelussa ja oppimisympäristön keskeinen rooli (Chow ym. 2016, 57-60). Motivaation tarkasteluun hyödynnettiin itsemääräämisteorian viitekehystä ja teoriaan sisältyviä autonomian, pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden käsitteitä (Deci & Ryan 1985; 2000). Taustateorioiden, parkour-ammattilaisten asiantuntijahaastatteluiden, parkouria käsittelevän kirjallisuuden ja tutkielman tekijöiden oman ammattitaidon pohjalta materiaalista pyrittiin tuottamaan uskottava, lajinomainen ja helppokäyttöinen. Opas on suunnattu erityisesti niille liikunnanopettajille ja -ohjaajille, luokanopettajille, valmentajille ja muille parkourin opetuksesta kiinnostuneille, jotka eivät vielä ole perehtyneet lajiin. Oppaalla pyritään helpottamaan motivoivien ja motorisia perustaitoja kehittävien parkourtuntien opettamista.fi
dc.description.abstractThis Master’s thesis was aimed to support the development of Finnish youth’s athletic skills, particularly the development of fundamental motor skills in a motivating way. This was carried out by producing a learning material based on literature on sport science, expert interviews and practical knowledge. The web-based learning material is available at www.parkouropas.fi. Theoretical background heavily guided the production of the learning material. Ecological dynamics framework was utilised to study skill acquisition and non-linear pedagogy used as a teaching method. The method highlights features inherent to parkour like individual learning, link between action and perception, functional variability and representative learning design (Chow ym. 2016, 57-60). Self-determination theory and concepts of autonomy, competence and relatedness were used to study motivation (Deci & Ryan 1985; 2000). Based on theoretical background, parkour expert interviews, parkour-related literature and researchers’ own expertise, the aim was to produce a learning material that is credible, parkour-specific and easy to use. The material is aimed especially for physical education teachers, sports instructors, coaches and other people interested in teaching of parkour who are not yet familiar with the sport. The aim of the learning material is to facilitate the teaching of fundamental motor skills in a motivating way through parkour lessons.en
dc.format.extent95
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othernon-lineaarinen pedagogiikka
dc.subject.otheritsemääräämisteoria
dc.titleMotivoivaa motoristen perustaitojen oppimista seinille hyppien : Parkour-oppimateriaali koululiikuntaan ja harrastetoimintaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005273507
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoparkour
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record