Show simple item record

dc.contributor.advisorSayers, Dave
dc.contributor.authorHäkkinen, Tuuli
dc.date.accessioned2020-05-27T06:42:57Z
dc.date.available2020-05-27T06:42:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69246
dc.description.abstractMediarepresentaatiot vaikuttavat käsityksiin mielenterveysongelmista ja niitä kokevista henkilöistä. Vaikka mielenterveysongelmien kuvaukset mediassa ovat etenkin kolmen viime vuosikymmenen aikana muuttuneet realistisemmiksi ja positiivisemmiksi, on visuaalisen mediakulttuurin saralla edelleen taipumusta toisintaa stigmatisoivia representaatioita. Median genreistä musiikkivideoiden on aiemmissa tutkimuksissa todettu sisältävän yhtäältä sosiaalisesti ongelmallisia ja stereotyyppisiä kuvauksia esimerkiksi sukupuolesta tai päihteiden käytöstä mutta toisaalta myös progressiivisia representaatioita ja avointakin yhteiskuntakritiikkiä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella mielenterveysongelmien esittämistä sekä aiheeseen liittyviä diskursseja brittiläisen Bring Me the Horizon -yhtyeen musiikkivideossa Drown. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, kuinka mielenterveysongelmien representaatiot ja diskurssit rakentuvat musiikkivideossa semioottisten resurssien käytön kautta. YouTubessa saatavilla oleva video analysoitiin multimodaalisen kriittisen diskurssianalyysin lähtökohdista hyödyntäen van Leeuwenin (2005) sekä Kressin ja van Leeuwenin (2001) sosiosemiotiikan ja diskurssianalyysin teorioita. Tutkimus keskittyi musiikkivideon visuaaliseen sisältöön, joten lisäksi käytettiin Kressin ja van Leeuwenin (2006) kuva-analyysimetodia. Tutkimuksessa selvisi, että aiempaan mielenterveyden mediakuvauksia koskevaan kirjallisuuteen verraten Drownin roolihenkilöillä sekä yhtyeen jäsenillä ilmeneviä mielenterveysongelmia kuvataan stereotyyppisen hulluuden kuvaston mukaisesti. Mielenterveyden ja sen ongelmien teemoja käsitellään videossa yhtyeen ja tätä katsovan yleisön välille semioottisin resurssein rakentuvien vastakohtaisuuksien ja yhtäläisyyksien kautta. 2010-luvun rock-yhtyeelle tyylillisesti epätavallisten semioottisten resurssien käytön myötä videoon kuitenkin syntyy itsereflektiivisyys, jonka avulla kritisoidaan paitsi mainittuja stereotypioita myös diskurssia ulospäin näkyvistä mielenterveysongelmista näkymättömiä varteenotettavampina. Tutkimus osoittaa, että stereotyyppisiä ja stigmatisoivia mielenterveysongelmien esitystapoja voidaan käyttää tiedostaen aihetta koskevan moniulotteisen yhteiskunnallisen kritiikin välineinä.fi
dc.format.extent26
dc.language.isoen
dc.subject.othermental illness
dc.subject.othermultimodal critical discourse analysis
dc.subject.otherBring Me the Horizon
dc.titleCritical madness : representations of mental illness in the music video "Drown" by Bring Me the Horizon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005273498
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysosemiotiikka
dc.subject.ysomusiikkivideot
dc.subject.ysomielenterveys
dc.subject.ysososiosemiotiikka
dc.subject.ysomielenterveyshäiriöt
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysosemiotics
dc.subject.ysomusic videos
dc.subject.ysomental health
dc.subject.ysosocial semiotics
dc.subject.ysomental disorders
dc.subject.ysocommunication


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record