Show simple item record

dc.contributor.authorHokkanen, Joonas
dc.contributor.authorSavikko, Heikki
dc.contributor.authorHonkatukia, Juha
dc.contributor.authorMetsäranta, Heikki
dc.contributor.authorSirkiä, Ari
dc.contributor.authorHaapanen, Mika
dc.contributor.authorTohmo, Timo
dc.date.accessioned2020-05-25T12:27:43Z
dc.date.available2020-05-25T12:27:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHokkanen, J., Savikko, H., Honkatukia, J., Metsäranta, H., Sirkiä, A., Haapanen, M., & Tohmo, T. (2020). <i>Aluetaloustieteen menetelmät liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutustarkastelussa</i>. Liikenne- ja viestintäministeriö. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, 2020:7. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-593-4" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-593-4</a>
dc.identifier.isbn978-952-243-593-4
dc.identifier.otherCONVID_35690691
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69197
dc.description.abstractTässä selvityksessä on arvioitu, voidaanko aluetaloudellisilla tarkasteluilla selvittää liikenneinfrastruktuurien kehittämiseen sekä liikenteen hinnoitteluun ja sääntelyyn liittyvien toimenpiteiden vaikutuksia yrityksille, kuluttajille ja julkiseen talouteen aluetalouksien tasolla. Tulosten mukaan se voidaan tehdä aluetalousmalleilla, joilla kuvataan ja lasketaan kokonaisvaltaisesti talousjärjestelmässä toisistaan riippuvien vaikutusketjujen muutoksia. Liikennejärjestelmän muutosten suorista käyttäjähyödyistä ja -haitoista seuraa välillisesti laajempia taloudellisia vaikutuksia eri markkinoiden välisen vuorovaikutuksen dynamiikassa. Nämä vaikutukset toteutuvat kasautumiseen, työmarkkinoihin, maankäyttöön ja kiinteistötalouteen kohdistuviin liittyvissä ketjuissa. Näitä vaikutusketjuja sisältyy aluetalousmalleihin.Aluetalousmalleilla voidaan jo nykyisillä valmiuksilla mallintaa numeerisesti liikennejärjestelmän kehittämisen laajempia vaikutusketjuja kerralla. Aluetalousmallit tarkastelevat mainittuja vaikutusketjuja tilastoiduilla aluekokonaisuuksilla niiden välisten tilastollisten kytkösten ja käyttäytymismallinnuksen mukaan. Tarkasteluilla voidaan erottaa toimenpiteistä hyötyvät alueet ja niiden seurauksena syrjäytyvät alueet sekä vaikutusten suuruus mm. työllisyyden muutoksina. Lisäksi malleilla voidaan arvioida koko kansatalouden kehitysuran muutoksia.fi
dc.description.abstractractThe focus of this study was to assess whether regional economic reviews can be used to examine the impact of measures related to transport infrastructure development and transport pricing and regulation on businesses, consumers and public finances at the level of regional economies. According to the results, this can be done by means of regional economic models that comprehensively describe and calculate changes in interdependent chains of influence in the economic system.Direct user benefits and disadvantages of changes in the transport system indirectly result in wider economic impacts in the dynamics of interaction between different markets. These impacts are realised in chains related to accumulation, the labour market, land use and the real estate economy. These impact chains are included in regional economic models.Already with the existing capabilities, the regional economic models can be used to numerically simulate the broader impact chains of the transport system development at one time. The regional economic models examine these chains of influence in regional entities according to statistical links and behavioural modelling between them. The reviews can distinguish between regions that benefit from the measures and regions that get marginalised as a result of them, as well as the scale of the impacts as changes in employment, for example. In addition, the models can be used to assess changes in the development of the entire national economy.en
dc.format.extent74
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherLiikenne- ja viestintäministeriö
dc.relation.ispartofseriesLiikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja
dc.relation.urihttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-593-4
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otheryleisen tasapainon malli
dc.subject.othergeneral balance model
dc.titleAluetaloustieteen menetelmät liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutustarkastelussa
dc.typeworkingPaper
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005253450
dc.contributor.laitosKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.laitosSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.oppiaineJyväskylä International Macro & Financefi
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEmpirical Microeconomicsfi
dc.contributor.oppiainePolitiikkarelevantti taloustiede (painoala)fi
dc.contributor.oppiaineJyväskylä International Macro & Financeen
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.contributor.oppiaineEmpirical Microeconomicsen
dc.contributor.oppiainePolicy-Relevant Economics (focus area)en
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/Report
dc.description.reviewstatusnonPeerReviewed
dc.relation.issn1457-7488
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2020 Liikenne- ja viestintäministeriö
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoaluekehitys
dc.subject.ysoaluetalous
dc.subject.ysokansantalous
dc.subject.ysoliikennejärjestelmät
dc.subject.ysoalueelliset vaikutukset
dc.subject.ysotyömarkkinat
dc.subject.ysokiinteistömarkkinat
dc.subject.ysokasautuminen
dc.subject.ysopanos-tuotosanalyysi
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2275
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6178
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p15057
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16489
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1447
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8831
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20984
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1971
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4256
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright