Show simple item record

dc.contributor.advisorValkonen, Tarja
dc.contributor.authorSärmälä, Petteri
dc.date.accessioned2020-05-22T12:22:27Z
dc.date.available2020-05-22T12:22:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69148
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoite oli kuvata läheisten kokemuksia ja käsityksiä vuorovaikutuksesta työuupumusta kokeneen perheenjäsenen kanssa. Perhesuhteet ovat usein läheisiä, ja vuorovaikutussuhteen osapuolet vaikuttavat monin tavoin toisiinsa. Tutkielma tarkastelee sitä, miten yksilön kokema työuupumus ilmenee näissä vuorovaikutussuhteissa. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto hankittiin teemahaastatteluilla, joita tehtiin seitsemän kappaletta. Haastateltavat olivat henkilöitä, joiden puoliso tai sisarus oli kokenut työuupumuksen. Aineiston analysoimiseen käytettiin laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Läheisten näkemysten mukaan työuupumus ilmeni uupuneen perheenjäsenen viestintäkäyttäytymisessä, perheenjäsenten keskinäisessä interpersonaalisessa viestinnässä sekä läheisen ja uupuneen perheenjäsenen suhteen läheisyydessä. Läheisten mukaan työuupuneen viestintäkäyttäytyminen oli hyökkäävää ja vähemmän empaattista, jonka lisäksi viestintäkäyttäytymisessä ilmeni läheisten mukaan viestintähaluttomuutta ja heikentynyttä kuuntelemiskykyä. Tulosten perusteella konfliktit olivat työuupumuksen aikana yleisiä. Työuupumukseen pyrittiin vaikuttamaan keskustelemalla avoimesti, mutta toisaalta myös välttelemällä joitain kielteisiä aiheita. Osa läheisistä koki vuorovaikutussuhteen uupuneeseen perheenjäseneen etäisemmäksi. Työuupumus lisäsi tarvetta osoittaa ja vastaanottaa sosiaalista tukea. Tulosten mukaan läheisten käyttämää supportiivista viestintää oli aktiivinen henkilökeskeinen kuunteleminen, emotionaalinen tukeminen ja tiedollinen tukeminen. Erityisen tärkeäksi läheiset kokivat, että työuupunut voi purkaa ajatuksiaan kasvokkaisviestinnän avulla. Tämä tutkimus vahvistaa, että työuupumus voi ilmetä monin tavoin vuorovaikutuksessa ja vaikuttaa perhesuhteisiin. Tulokset osoittavat, että työuupumus voi vaikuttaa myös läheisiin, ja että läheiset voivat olla merkittävä voimavara työuupumuksen aikana. Tietämys työuupumuksen ilmenemismuodoista vuorovaikutuksessa voi lisätä työuupumuksen tunnistettavuutta ja mahdollisuuksia puuttua siihen.fi
dc.format.extent68
dc.language.isofi
dc.subject.otherläheinen vuorovaikutussuhde
dc.subject.otherperheviestintä
dc.subject.othersupportiivinen viestintä
dc.subject.othertyöuupumus
dc.subject.otherviestintäkäyttäytyminen
dc.titleLäheisten näkemyksiä työuupumuksen kytkeytymisestä perheviestintään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005223401
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysotyön kuormittavuus
dc.subject.ysoperheenjäsenet
dc.subject.ysoperhesuhteet
dc.subject.ysohenkinen hyvinvointi
dc.subject.ysoläheiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record