Show simple item record

dc.contributor.advisorAbrahamsson, Pekka
dc.contributor.authorPylvänäinen, Henri
dc.date.accessioned2020-05-18T12:00:03Z
dc.date.available2020-05-18T12:00:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69024
dc.description.abstractDigitalisaatio on vaikuttunut merkittävästi maailmaan viime vuosien aikana. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut tutkia digitalisaatiota ja sen vaikutuksia yrittäjyyteen. Tutkimuksessa digitalisaation muutoksia on selvitetty ja uudenlaista nykypäivän digiyrittäjyyttä. Etenkin digitalisaation ja digiyrittäjyyden välinen yhteys on keskiössä tässä tutkimuksessa. Tutkimus on tehty kirjallisuuskatsauksena, keräämällä aineistoa kirjallisuudesta ja useista tieteellisisistä julkaisuista eri hakupalveluita käyttäen. Lisäksi on tehty empiirinen tutkimus ja sarja haastatteluita. Näiden haastatteluiden tuloksia on analysoitu muodostaen vastauksia aiheeseen sekä määriteltyihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen tarkoitus oli löytää lisäarvo ja hyödyt, joita digitalisaatio on tuonut yrittäjyydelle ja löytää keinoja, joilla voi parantaa yrittäjien toimintaa ja tutkia digitalisaation luomia haasteita ja mahdollisuuksia. Saadut tulokset viittaavat siihen, että digitalisaatio muuttaa merkittävästi yrittäjyyttä, yritysten toimintaa ja liiketoimintamalleja, luoden haasteita ja mahdollisuuksia liiketoimintamallien suunnittelulle, uusille innovaatioille, tuotteille ja palveluille.fi
dc.description.abstractDigitalization has made a significant impact on the world in recent years. The aim of this study has been to investigate digitalization and its effects on entrepreneurship. In the study, changes in digitalization have been explored and a new kind of modern digital entrepreneurship. In particular, the link between digitalization and digital entrepreneurship is at the heart of this study. The research has been conducted as a literature review, collecting material from the literature and several scientific publications using various search services. In addition, an empirical research and a series of interviews have been conducted. The results of these interviews have been analyzed to form answers to the topic as well as to the defined research questions. The aim of the study was to find the added value and benefits that digitalization has brought to entrepreneurship and to find ways to improve the performance of entrepreneurs and to explore the challenges and opportunities created by digitalization. The results obtained suggest that digitalization significantly changes entrepreneurship, business operations and business models, creating challenges and opportunities for business model design, new innovations, products and services.en
dc.format.extent60
dc.language.isofi
dc.subject.otherdigitaalinen liiketoiminta
dc.subject.otherdigiyrittäjä
dc.subject.otherekosysteemi
dc.titleDigitalisaation vaikutukset yrittäjyyteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005183278
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoinfrastruktuurit
dc.subject.ysoinnovaatiot
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysoyrittäjät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record