Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorRäihä, Aappo
dc.contributor.authorPuranen, Annika
dc.date.accessioned2020-05-18T11:26:00Z
dc.date.available2020-05-18T11:26:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69016
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaista luontoliikuntaa yläkouluikäiset haluavat kouluun ja millaisissa ympäristöissä he haluavat harrastaa luontoliikuntaa sekä millä tavoin oppilaiden luontoliikuntaideat ovat toteutettavissa matalan kynnyksen liikunnan näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä näkemyksiä oppilailta ja nostaa heidän äänensä kuuluville. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja siinä käytettiin fenomenologis-hermeneuttista lähestymistapaa. Tutkimusaineistona käytettiin eläytymismenetelmän keinoin kerättyjä tarinoita kahdella hieman erilaisella kehyskertomuksella. Analysointi toteutettiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 7.–9. luokkalaiset yläkoululaiset Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 41 oppilasta. Aineisto kerättiin kolmelta eri koululta loppuvuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana. Yläkouluikäiset halusivat luontoliikuntaopetukseen yhteistoiminnallisuutta ja tuttuja koululiikuntamuotoja. Toiminnan haluttiin olevan pääosin organisoitua ja sille toivottiin erilaisia vaihtoehtoja. Eväshetket luonnossa nähtiin toiminnan kohokohtana. Luonnon moninaisuutta haluttiin hyödyntää eri tavoin. Suosituimpia liikuntapaikkoja olivat luonnonmukaiset ympäristöt. Seuraavaksi suosituimpia olivat rakennetut ulkoliikuntapaikat ja yksittäisenä paikkana laavu. Kaupunkiympäristö-, sekä lähiluonto- ja lähiympäristö nimettiin liikuntapaikoksi noin kolmasosassa tarinoista. Yläkouluikäisten luontoliikuntaideoista yli puolet olisi toteutettavissa matalan kynnyksen liikunnan näkökulmasta täysin maksuttomasti tutkimuskoulujen lähiluonnossa. Lähes puolet niistä tarinoissa, joiden kehyskertomuksessa ympäristöä ei rajattu erikseen, luontoliikuntaideat voitaisiin toteuttaa tutkimuskoulun lähiluonnossa täysin maksuttomasti. Kaikki tarinat sisälsivät joko täysin, pääosin tai osittain maksuttomia luontoliikuntaideoita. Tutkimuksen tulokset antoivat näyttöä luontoliikunnan toteutettavuudesta pienillä taloudellisilla resursseilla. Opettajalta ei vaadittu erityisosaamista luontoliikunnasta, vaan organisointivastuuta unohtamatta oppilaan autonomiaa ja yhteisöllisyyden kokemusta. Saadut tulokset ovat tärkeitä aikaisempiin tutkimuksiin nähden, joissa heikot taloudelliset resurssit ja opettajan ammattitaidon puute nähtiin luontoliikuntaa heikentäviksi tekijöiksi. Matalan kynnyksen liikunnan näkökulmasta tulokset vaikuttivat arvokkailta ja tukivat ajatusta koulun lähiluonnosta merkityksellisenä luontoliikuntapaikkana.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to highlight the view of lower secondary school students on outdoor exercise. The aim was to find out what kind of outdoor sports lower secondary school students want to participate in at school. The second goal was to find out what kind of environments students want for outdoor exercise. The third goal was to find out how the students outdoor exercise ideas could be implemented from the perspective of low-threshold exercise. This research was a qualitive research and was conducted using the phenomenological-hermeneutical approach. Research material used consisted responses written by 41 lower secondary school students with two slightly different framework reports. Material was collected from three different Schools in Northern Ostrobothnia and Lapland areas during the latter part of 2019 and early 2020. The material was analysed using material-based content analysis. Lower secondary school students wanted collaborative activities and familiar forms of school sports. The aim was to be mainly organized and alternative. Eating in nature was the highlight of the activity choices. There was a desire to utilize the diversity of nature in many ways. Organic environments were the most popular places. Almost as popular were the built-in outdoor facilities. The shed was the most popular of the individual places. In about a third of the answers, the urban environment, the surrounding nature and the surrounding environment were named as sports locations. More than half of the student's physical education ideas would be feasible from the point of view of low-threshold sports completely free of charge in the vicinity of the research schools. Almost half of them in stories for which the framework report did not specifically delimit the environment, the ideas for nature sports could be implemented in the vicinity of the research school completely free of charge All the responses included either completely, mostly, or partially free nature exercise ideas. Lower secondary school students seem to want co-operation in outdoor sports and mainly familiar forms of school sports. Lunch and spending time in the shed were seen as an integral part of a successful outdoor exercise day. Students wanted to make extensive use of natural environments as recreation venues, such as forests, water bodies, school surroundings and the surrounding environment with its recreation opportunities. The teacher was expected to take organizational responsibility without forgetting the students autonomy. The results obtained from the perspective of low-threshold exercise seemed valuable and support the idea of ​​nearby nature as a meaningful outdoor exercise site.en
dc.format.extent115
dc.language.isofi
dc.subject.othermatalan kynnyksen liikunta
dc.subject.otherliikuntaympäristöt
dc.subject.otherluontoliikuntakasvatus
dc.subject.otherliikunnanopetus
dc.titleMatalan kynnyksen luontoliikunta : yläkouluikäiset luontoliikunnan kehittäjinä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005183270
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysoluontoliikunta
dc.subject.ysoluonto
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokoulut


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record