Show simple item record

dc.contributor.advisorLeivo, Marjaana
dc.contributor.authorMetsälä, Elina
dc.date.accessioned2020-05-13T07:50:37Z
dc.date.available2020-05-13T07:50:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68955
dc.description.abstractTämän tutkielman aiheena oli selvittää vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja evankelisluterilaisen kristinuskon tavoitteiden ja sisältöjen välistä suhdetta. Tutkielmassa tarkasteltiin myös, millaisia evankelisluterilaiseen kristinuskoon liittyviä aihepiirejä tällä hetkellä saatavilla olevissa alakoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoissa esitettiin. Tutkimusaineisto muodostui kahdesta alakoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjasarjasta, Aarre-sarjasta ja Sydän-sarjasta, joiden osalta tarkasteltiin vuosiluokkien 3–5 oppikirjoja sekä vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uskonnon ja evankelisluterilaisen uskonnon osioista. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineiston analyysi tapahtui teoriaohjaavaa laadullista sisällönanalyysia käyttämällä. Tutkielman tulosten mukaan vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteissa ja sisällöissä korostui uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen välittäminen. Evankelisluterilaisuuteen liittyvät aiheet olivat sävyltään yleisprotestanttisesti painottuneita ja suoranaisesti evankelisluterilaisuuteen liittyviä sisältöjä löytyi niukasti. Oppikirjoissa esitetyt kristinuskon aihepiirit liittyivät teologian oppiaineista eksegetiikkaan, dogmatiikkaan, etiikkaan ja käytännölliseen teologiaan. Suurin ero kirjasarjojen välillä liittyi etiikan sisältöihin. Aarre-sarjassa etiikkaan liittyvät osiot käsittelivät ainoastaan yleistä etiikkaa, kuten kiusaamiseen ja hyvään elämään liittyviä teemoja. Aarre-sarjassa kristinuskon etiikka oli liitetty ohuesti vain kirjassa esitettyjen Raamatun kertomusten yhteyteen. Sydän-sarjassa yleisen etiikan lisäksi oli mukana myös kristinuskon etiikkaa sekä kultainen sääntö kristinuskon ja muiden uskontojen eettisenä ohjeena. Molempien kirjasarjojen kolmannen luokan oppikirjoissa oli runsaasti Vanhan testamentin kertomuksia, vaikka ne eivät sisälly vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Oppikirjojen tarkastelun osalta tämän tutkielman tulokset korostavat opettajan vastuuta oppimateriaalien kriittisenä käyttäjänä ja opetussuunnitelman perusteiden tuntijana.fi
dc.format.extent104
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherevankelisluterilaisuus
dc.titleKristinuskoon liittyvät aiheet vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja alakoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005133163
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysouskontokasvatus
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysouskonto (uskominen)
dc.subject.ysokristinusko
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysooppikirjat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record