Show simple item record

dc.contributor.advisorRanta-Tyrkkö, Satu
dc.contributor.authorToroi, Maiju
dc.date.accessioned2020-05-11T06:21:00Z
dc.date.available2020-05-11T06:21:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68913
dc.description.abstractTämän maisterintutkielman tehtävänä on selvittää, kuinka sosiaalityöntekijät pystyvät auttamaan ja tukemaan paperittomia palvelujärjestelmästä käsin, mitä rajoja palvelujärjestelmä asettaa sosiaalityölle ja mitä paperittomien aseman parantamiseksi tulisi sosiaalityöntekijöiden näkemyksen mukaan tehdä. Tutkielman näkökulma rajautuu vuoden 2015 pakolaiskriisinä tunnetun ajanjakson jälkeiseen aikaan, paperittomuuden poliittiseen luonteeseen ja palvelujärjestelmän toimintaan. Tutkielma on toteutettu laadullisin tutkimusmenetelmin, ja tutkielman aineiston muodostaa paperittomien parissa, maahanmuuttajien sosiaalipalveluissa ja lastensuojelussa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden haastattelut. Haastatteluja toteutettiin yhteensä kuusi neljässä eri Suomen kunnassa. Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Paperittomuuden ja sosiaalityön suhde näyttäytyy tutkielman tulosten pohjalta ristiriitaisena ja monimutkaisena. Paperittomuuteen liittyy erilaisia jännitteisiä intressejä, joilla on vaikutusta myös palvelujärjestelmässä toimivaan sosiaalityöhön. Mahdollisuudet auttaa ja tukea riippuvat useasta eri tekijästä, kuten esimerkiksi kunnasta ja siitä, miten lakia tulkitaan. Pääosin sosiaalityöntekijät kuitenkin auttavat ja tukevat paperittomia institutionaalisten reunaehtojen rajoissa, jotka antavat sosiaalityöntekijöille rajalliset mahdollisuudet työskentelyyn. Tämä aiheuttaa sosiaalityöntekijöissä osin toivottomuutta ja turhautumista. Lisäksi sosiaalityöntekijät auttavat paperittomia löytämään pidempiaikaisia ratkaisuja heidän elämäänsä ja ajavat heidän asiaansa palvelujärjestelmässä, kun paperittomilla on vaikeuksia päästä heille kuuluviin palveluihin. Ratkaisujen löytäminen paperittomien aseman parantamiseen ei ole yksinkertaista. Järjestelmän toivotaan mahdollistavan joitakin väyliä auttamiseen ja esimerkiksi yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen nähdään yhtenä paperittomien asemaa parantavana tekijänä. Tällaisen vaikuttamistyön koetaan kuuluvan sosiaalityöntekijöille tai järjestöille. Tutkielman tulokset osoittavat, että paperittomien parissa tehtävä julkinen sosiaalityö on vielä uutta ja hakee paikkaansa osana palvelujärjestelmän toimintaa. Tuloksista voidaan päätellä, että tällä hetkellä ammattieettisten periaatteiden mukainen sosiaalityö paperittomien parissa on hankalaa palvelujärjestelmästä käsin ja paperittomien asema suomalaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa määrittyy osittaisen ulossulkemisen kautta.fi
dc.format.extent96
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpaperittomuus
dc.subject.otherpoliittinen ilmapiiri
dc.subject.otherulossulkeminen
dc.titleYksilökohtaista työtä järjestelmän rajoissa : julkinen sosiaalityö paperittomien parissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005113119
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysopalvelujärjestelmät
dc.subject.ysoammattietiikka
dc.subject.ysopaperittomat henkilöt
dc.subject.ysososiaalipalvelut
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoturvapaikanhakijat
dc.subject.ysopakolaisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record