Show simple item record

dc.contributor.advisorFeldt, Taru
dc.contributor.authorYli-Hakola, Sanna
dc.contributor.authorJormakka, Joel
dc.date.accessioned2020-05-04T05:50:31Z
dc.date.available2020-05-04T05:50:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68795
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia millaisia työhyvinvoinnin profiileja työuupumuksen (emotionaalinen uupumus, kyynisyys) ja työn imun (tarmokkuus, uppoutuminen) suhteen on tunnistettavissa suomalaisilla korkeasti koulutetuilla johtajilla (n = 933). Profiilien johtajien työssä suoriutumista tarkasteltiin johtajien alaisilleen välittämän kyselyn avulla. Henkilösuuntautunutta analyysimenetelmää noudattaen, profiilit muodostettiin k-keskiarvojen klusteroinnilla käyttämällä työuupumuksen ja työn imun kuvaajia. Löysimme viisi profiilia, joista kolme vastasi aiempaa teoriaa ja kaksi poikkesivat oletuksistamme. Profiileja tarkasteltiin lähemmin taustamuuttujien (ikä, sukupuoli, ammattitausta, johtamiskokemus) osalta ja löysimme eroja ammattitaustan sekä sukupuolen suhteen. Johtajien työssä suoriutuminen ei eronnut tarkasteltaessa samanaikaisesti kaikkia työssä suoriutumisen osa-alueita, mutta lähemmässä tarkastelussa eroja löytyi oikeudenmukaisuuden, kyvyn tehdä päätöksiä, innostavuuden ja vastuunkannon suhteen. Tulos viittaa siihen, että johtajan työhyvinvointi ei välity ulkopuolisen arvioimaan työssä suoriutumiseen. Toisaalta tämä tarkoittaa myös sitä, ettei johtajan heikentynyt työhyvinvointi ole myöskään havaittavissa alaisen näkökulmasta, jolloin organisaation tulisi kiinnittää muuten huomiota johtajien hyvinvointiin.fi
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.subject.othertyöuupumus
dc.subject.otherhenkilösuuntautunut tutkimusote
dc.subject.othervoimavara-jatkumo
dc.subject.otheridentifikaatio-jatkumo
dc.subject.othertyössä suoriutuminen
dc.titleJohtajien työhyvinvoinnin profiilit ja erot työssä suoriutumisessa alaisten arvioimana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005043014
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoalaiset
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysotyön imu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record