Show simple item record

dc.contributor.advisorVesisenaho, Mikko
dc.contributor.advisorPuukari, Sauli
dc.contributor.authorGranqvist, Jasmin
dc.contributor.authorSalmenkivi, Siiri
dc.date.accessioned2020-04-30T07:14:56Z
dc.date.available2020-04-30T07:14:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68785
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella millaisina luokanopettajaopiskelijat kokevat omat interkulttuuriset valmiutensa, sekä tuoda esille heidän kokemuksiaan siitä, miten luokanopettajakoulutus on tukenut heidän interkulttuurisen kompetenssin kehitystä. Interkulttuurisella kompetenssilla tarkoitetaan monikulttuurisia valmiuksia ja -taitoja, joiden avulla yksilö kykenee ymmärtämään kulttuurisia eroja sekä monikulttuuristen kokemusten merkityksiä. Kyseessä on laadullinen tutkimus, joka toteutettiin Jyväskylän yliopistossa. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelemalla Jyväskylän yliopiston viidennen vuoden luokanopettajaopiskelijoita (n=6). Tutkimuksen lähestymistapa on sekä aineisto– että teorialähtöinen. Teoreettisena viitekehyksenä toimii Jokikokon (2002) interkulttuurisen kompetenssin ulottuvuudet. Aineiston analyysi tapahtui temaattisen analyysin avulla. Analysointivaiheessa pääteemoiksi ensimmäisessä ja toisessa tutkimuskysymyksessä nousivat esille asenteet, kulttuurinen tietoisuus, taidot ja toiminta. Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla pääteemaksi nousi koulutuksen vähäinen tuki. Tutkimuksen päätulos on, että luokanopettajaopiskelijoiden monikulttuuriseen kohtaamiseen liittyvät asenteet sekä kulttuurisen tietoisuuden valmiudet ovat kehittyneet. Puolestaan taitoihin ja toimintaan liittyvät valmiudet koettiin puutteellisiksi vähäisen kokemuksen vuoksi. Toisena päätuloksena tutkimuksessa on, että luokanopettajakoulutus ei ole tukenut tarpeeksi viidennen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden interkulttuurisen kompetenssin kehitystä. Tutkimuksen yhteydessä pohditaan, voisiko tutkimuksen osallistuneiden luokanopettajaopiskelijoiden interkulttuurisen kompetenssin vähäiseen tukeen vaikuttaa Jyväskylän yliopiston ilmiölähtöinen opetus, vähäinen yhteistyö monikulttuuristen yhteisöjen kanssa tai opetusharjoitteluista saatu vähäinen kokemus monikulttuurisuudesta.fi
dc.format.extent83
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherinterkulttuurinen kompetenssi
dc.subject.otherluokanopettajakoulutus
dc.titleLuokanopettajaopiskelijoiden interkulttuuriset valmiudet sekä heidän kokemus interkulttuurisen kompetenssin kehityksestä opintojen aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004302992
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysokulttuurienvälisyys
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysokompetenssi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record