Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorNissinen, Saija
dc.contributor.authorOjala, Katariina
dc.date.accessioned2020-04-28T11:11:44Z
dc.date.available2020-04-28T11:11:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68749
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman aiheena on yhteisopettajuuden tuomat mahdollisuudet opetuksen eriyttämisen näkökulmasta tarkasteltuna. Tarkoituksena on pyrkiä kuvaamaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan yhteisopettajuutta toteuttavien luokanopettajien kokemuksia opetuksen eriyttämisestä. Tutkielma on laadullinen tutkimus, jonka tieteenfilosofisena lähtökohtana on fenomenologis–hermeneuttinen tutkimusote. Tutkimuksen aineisto koostuu kolmen yhteisopettajuutta toteuttavan työparin haastatteluista. Aineisto on kerätty puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Aineiston analysoinnissa on käytetty tukena Jari Eskolan esittämää laadullisen aineiston analyysipolkua. Aineistosta on löydetty kolme merkityskokonaisuutta ja 10 teemaa. Tutkielman tuloksien mukaan luokanopettajien välinen yhteisopettajuus mahdollistaa opetuksen eriyttämisen hyvin. Yhteisopettajuuden muoto vaikuttaa kuitenkin siihen, miten yhteisopettajuutta on hyödynnetty opetuksen eriyttämiseksi. Työparit kokevat, että yhteisopettajuuden tuomat hyödyt ovat myös vahva oppilaantuntemus, monipuolinen pedagogiikka, opettajien ammatillinen kasvu ja työhyvinvointi. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että onnistuakseen yhteisopettajuus vaatii opettajilta yhdenmukaisen näkemyksen oppimisesta ja opettamisesta. Eriyttämisen näkökulmasta tarkasteltuna korostuu työparien yhteinen suunnitteluaika sekä opetuksen toteuttaminen, jotka perustuvat vahvaan oppilaantuntemukseenfi
dc.format.extent97
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheropetuksen yksilöllistäminen
dc.subject.otheroppilaantuntemus
dc.title"Tää on niinku se juttu!" : yhteisopettajuus opetuksen eriyttämisen mahdollistajana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004282953
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysoyhteisopettajuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record