Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Mikko
dc.contributor.authorYlinen, Sasu
dc.date.accessioned2020-04-20T05:52:00Z
dc.date.available2020-04-20T05:52:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68600
dc.description.abstractUuden opetussuunnitelman myötä peruskoulun ruotsin opetus koki suuria muutoksia: kuudesta kurssista kaksi siirtyivät opetettaviksi alakoulun puolelle, mikä asettaa uusia vaatimuksia opetusmateriaaleille. Tämän Pro gradu –tutkielman tarkoituksena on tarkastella, onko uusissa alakoulun oppikirjoissa otettu huomioon oppijoiden ikä ja kypsyystaso. Vertailen vanhempaa yläkoulun oppikirjaa kahteen uuteen alakoulun oppikirjaan. Taustateorianani on Manfred Pienemannin prosessoitavuusteoria. Tutkin, mille prosessoitavuusteorian tasolle alakoulun oppikirjat pääsevät verrattuna yläkoulun oppikirjaan. Lisäksi tutkimukseni kohteena ovat opetettavien rakenteiden lukumäärä ja millaisilla harjoituksilla rakenteita harjoitellaan. Tutkin myös, nähdäänkö oppikirjojen kielioppisäännöt tuotteena vai prosessina. Lopuksi tarkastelen, muodostetaanko kielioppisäännöt induktiivisesti vai deduktiivisesti. Tutkimusmateriaalina ovat 7. luokalla käytetty Sanoma Pron Klick 7, alakoulussa käytettävät Sanoma Pron Hallonbåt 1-2 sekä Otavan Megafon 1, joista kaikista tutkin kaksi enimmäistä kurssia. Tutkimusmetodini on pääosin laadullinen sisältöanalyysi, jota täydentää määrällinen sisältöanalyysi erilaisten taulukoiden ja numeroiden muodossa. Tutkimuksessa selvisi, että kaikki oppikirjat saavuttavat prosessoitavuusteorian lausetason, mutta merkittävää on, että Hallonbåtissa on paljon vähemmän rakenteita kuin kahdessa muussa oppikirjassa. Lisäksi Klick ja Megafon etenevät myös nopeammin kuin Hallonbåt. Tulokset antavat ymmärtää, että alakoulun kirjoista Megafon ei näyttäisi ottavan huomioon oppijoiden ikää, eikä myöskään Megafon oppijoiden kypsyystasoa Pienemannin asteikolla mitattuna. Merkittävin ero oppikirjojen välillä on, että Hallonbåt näkee kieliopin prosessina: kielioppia harjoitellaan kieltä käyttämällä, kun taas Klick ja Megafon keskittyvät perinteisiin kielioppitehtäviin, eli niissä kielioppi nähdään tuotteena. Kielioppiharjoituksia analysoidessani kävi ilmi, että saadakseni monipuolisemman kuvan koko oppimateriaalista analyysiin oli liitettävä myös opettajan materiaalit. Monipuolisimmaksi oppimateriaaliksi osoittautui Hallonbåt oheismateriaaleineen, joka ottaa huomioon erityyppiset oppijat sekä heidän luontaisen liikunnantarpeensa. Lisäksi Hallonbåt-oppikirjassa perinteiset tekstikappaleet ja kielioppiselitykset on korvattu videoilla. Yksi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi selvittää, saavuttavatko oppijat samat oppimistulokset oppikirjasta riippumatta ja ovatko Hallonbåt-oppikirjaa käyttäneet oppijat rohkeampia ja valmiimpia suulliseen viestintään, koska kirja sisältää paljon kommunikatiivisia harjoituksia. Lisäksi olisi kiinnostavaa kuulla, millaisia kokemuksia oppikirjoja käyttäneillä opettajilla ja oppilailla on.fi
dc.format.extent56
dc.language.isosv
dc.titleGrammatikframställningen i nybörjarsvenska : en analys av läroböckerna Klick, Megafon och Hallonbåt
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004202816
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysoyläkoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record