Show simple item record

dc.contributor.authorHurme-Kuikka, Tuija
dc.date.accessioned2020-04-16T06:02:02Z
dc.date.available2020-04-16T06:02:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68550
dc.description.abstractTämä tutkimus on lapsilähtöinen tapaustutkimus, jossa kokeillaan tarinasäveltämisen työtapaa ADHD-piirteisen esikoululaisen kanssa. Tutkimuksessa selvitetään kvalitatiivisella otteella, mitä piirteitä tutkimushenkilön tarinasävellyksissä tulee esiin, ja miten minäpystyvyyden osatekijät näyttäytyvät hänen kanssaan toteutettavissa tarinasäveltämisen tuokioissa. Tutkimushenkilö toimii tutkijakumppanina tutkimuksen suunnittelu-, toteutus- ja raportointivaiheessa. Tutkimusaineisto kerättiin videoimalla tutkimushenkilön kymmenen tarinasäveltämisen tuokiota ja niiden päätteeksi pidetty tarinasäveltämisen konsertti. Tiivistin aineiston etsimällä siitä minäpystyvyyden osatekijöihin, onnistumisen kokemuksiin, palautteeseen, tunne- ja fysiologisiin kokemuksiin sekä vertaiskokemuksiin ja -malleihin, liittyviä katkelmia. Nämä katkelmat katsoin ja analysoin tarinasäveltäjän, tutkijakumppanini, kanssa yhteensä kolmessa tapaamisessa. Samalla tarkastelimme hänen tekemiään tarinasävellyksiä ja soitimme niitä. Nämäkin tapaamiset videoitiin. Litteroin näin syntyneen aineiston olennaisin osin ja käsittelin sitä sekä aineisto- että teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Koska kysymyksessä on lapsilähtöinen tutkimus, tutkijakumppanini on hyväksynyt tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset. Hän on myös valinnut teoksistaan tässä tutkimuksessa tarkemmin esiteltävät tarinasävellykset. Tutkimus tuo näkyviin tutkimushenkilön tarinasävellysten aiheet ja musiikilliset piirteet. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tutkimushenkilön tarinasävellysten aiheet nousevat hänen kiinnostuksenkohteistaan ja arjestaan. Instrumenttivalinnat ja oman äänen käyttö näyttäytyvät teoksissa monipuolisina. Tutkimushenkilön teosten musiikillisissa ratkaisuissa erottuu kahta erilaista lähestymistapaa: toisissa näkyy pyrkimys tonaalisuuteen ja sävellajin tuntuun, toisissa ote on sen sijaan kokeileva. Instrumenttivalinta näyttää osin suuntaavan teosten musiikillisia piirteitä. Tutkimushenkilön musikaalisuus ja musiikin harrastaminen tulevat esiin teosten tonaalisina pyrkimyksinä, melodisten ja rytmisten aiheiden tavoitteluna, aiheiden toistoon perustuvana käsittelynä ja jonkinlaisena musiikillisen muodon tajuna. Tässä tarinasäveltämisen kokeilussa kaikki minäpystyvyyden osatekijät, onnistumisen kokemukset, palaute, tunne- ja fysiologiset kokemukset sekä vertaiskokemukset ja -mallit, tulevat näkyviin myönteisinä. Tarinasäveltämisen työtapa voi siis tarjota useita aineksia tarinasäveltäjän minäpystyvyyden tukemiseen. Lisäksi tarinasäveltäminen menetelmänä näyttää tässä tutkimuksessa tukevan ADHD-piirteisen esikoululaisen uskoa omiin kykyihinsä, mikä kasvattaa motivaatiota ja siten tukee keskittymistä. Tämä tutkimus tuo niin ikään esiin hyväksyvän ja kiireettömän vuorovaikutuksen merkityksiä ja herättää pohtimaan sitä, millaisia ulottuvuuksia ne voivat saada ADHD-piirteisen lapsen arjessa.fi
dc.format.extent51
dc.language.isofi
dc.subject.othertarinasäveltäminen
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.subject.otherlapsilähtöinen tutkimus
dc.titleTarinasäveltämisen retkellä ADHD-piirteisen esikoululaisen kanssa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004162772
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkiterapia (maisteriohjelma)fi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Music Therapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3053
dc.subject.ysotapaustutkimus
dc.subject.ysoADHD
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoluovuus
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysosäveltäminen
dc.subject.ysokvalitatiivinen tutkimus
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record