Show simple item record

dc.contributor.advisorHahn, Judit
dc.contributor.advisorLeppänen, Sirpa
dc.contributor.authorNappa, Kati
dc.date.accessioned2020-03-31T05:59:17Z
dc.date.available2020-03-31T05:59:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68394
dc.description.abstractViime vuosien monikulttuurisuuskasvu ja monikielisyyden kukoistus ovat alkaneet muokata ympäröivää maailmaa yhä monimuotoisemmaksi, tuoden yhteiskuntaan paljon muutoksia ja haasteita. Muun muassa ideologiat koskien kielenkäyttöä, kulttuurista rikkautta ja kulttuurienvälistä viestintää ovat saaneet osakseen runsaasti keskustelua siitä, miten kansainvälistymisen ja monikulttuuristumisen ilmiöihin vastataan ja mitä tarkalleen merkitsee olla monikulttuurinen. Tähän muutokseen on pyritty vastaamaan niin koulutusmaailman kuin työpaikkakontekstien puolella eri muutoksin ja raportein, tutkien monikulttuurisuuden vaikutusta niin asenteisiin, työskentelymalleihin kuin myös suvaitsevuuteen. Vaikka globaalilla tasolla näitä haasteita on ratkottu vuosikausia, Suomessa näihin asioihin on paneuduttu vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana kunnolla. Erinäisiä projekteja on laitettu alulle Suomessa monikulttuurisuuden ymmärtämisen ja näkyvyyden hyväksi varsinkin koulutusmaailman puolella, mutta työpaikkakäytäntöjen sekä monimuotoisuuden hyödyntämisen aspektit työpaikkakonteksteissa ovat vasta alkumetreillä. Työyhteisöjen monikielistyessä ja monikulttuuristuessa nousee yhä tärkeämmäksi sujuvan, interkulturaalisen kommunikaation löytäminen ja yhteisten tavoitteiden ja käytänteiden asettaminen, kuin myös uudenlaiset ongelmanratkaisutavat sekä erilaisten työntekijöiden potentiaalinen tunnistaminen. Tässä tutkielmassa tutkin kahden suomalaisen, monikulttuurisen työpaikan työntekijöitä ja heidän kielellisiä identiteettejään ja niiden rakentumista kuin myös heidän käsityksistään koskien työpaikan monikulttuurista ja monikielistä kuvaa. Lisänä tutkimuksessa tutkittiin työpaikkojen monikulttuurisuutta visuaalisesta näkökulmasta, tarkastellen fyysistä työympäristöä, fokusoiden siihen, miten eri kielet näkyvät tilassa ja millä tavoin ne rakentavat kieli- ja kulttuurimaisemaa. Tarkoituksena oli nämä kaksi yhdistämällä saada tarkkaa kuvaa siitä, miten käytännössä monikulttuurisuus heijastuu nykypäivän työpaikoista ja millä eri tavoin työntekijöiden monet kieli-identiteetit ja näkemykset vaikuttavat työpaikan ilmeeseen ja käytänteisiin. Tuloksista kävi ilmi, että työpaikoissa tuettiin monikulttuurisuuden näkyvyyttä monin eri visuaalisin keinoin ja eri kielten käytön kautta. Erilaiset visuaaliset representaatiot olivat vahvasti näkyvillä tiloissa, vaikka kielten asemien ja roolien merkitys vaihteli työpaikkojen välillä, perustuen usein työpaikan aktiviteetteihin ja arvoihin. Työntekijät pitivät yllä ja rakensivat kieli-identiteettejään monipuolisesti niin työpaikalla kuin sen ulkopuolella, tuoden esille varsinkin itseopiskelun, reflektion, avoimuuden ja elämänmittaisen oppimisen tärkeyden. Vaikka heillä oli eriäviä mielipiteitä eri kielten käytöstä ja englannin kielen valta-asemasta, he kokivat kuitenkin englannin kielen tärkeäksi osaksi kommunikaatiota ja työpaikan toimivuutta, vaikka tunnistivat myös tarvetta muille kielivarieteeteille. Tutkimuksen tulokset luovat jatkopohjaa lisätutkimuksille varsinkin työpaikkakonteksteissa.fi
dc.format.extent135
dc.language.isoen
dc.subject.otherlinguistic landscape
dc.titleMulticultural workplaces in Finland : a melting pot or salad bowl? : the visibility of multiculturalism in linguistic landscape and the linguistic identities of multicultural employees
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003312608
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysotyöpaikat
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysokulttuurienvälinen viestintä
dc.subject.ysokielellinen identiteetti
dc.subject.ysomulticulturalism
dc.subject.ysoworking life
dc.subject.ysoworkplaces
dc.subject.ysomultilingualism
dc.subject.ysointercultural communication
dc.subject.ysolinguistic identity


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record