Show simple item record

dc.contributor.advisorAlasuutari, Maarit
dc.contributor.advisorAhonen, Timo
dc.contributor.authorHuttunen, Susanna
dc.date.accessioned2020-03-27T06:36:54Z
dc.date.available2020-03-27T06:36:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68345
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli eritellä sitä, millaisia osallistumisen tapoja vanhemmille rakentuu varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon verkostoneuvotteluissa, ja miten työntekijät vastaavat näihin vanhempien erilaisiin osallistumisen tapoihin. Lisäksi tarkasteltiin vanhempien haastattelujen avulla sitä, miten vanhemmat jäsentävät omaa asemaansa ja osallistumismahdollisuuksiaan neuvotteluissa. Tutkimusaineisto koostui kuudesta moniammatillisesta verkostoneuvottelusta sekä näihin neuvotteluihin osallistuneiden vanhempien yhdeksästä teemahaastattelusta. Neuvottelut koskivat yksittäisten 5-6-vuotiaiden lasten hoidon ja kuntoutuksen järjestämistä, ja ne toteutettiin yhden kunnan neljässä eri päiväkodissa. Tutkimuksessa yhdistettiin keskustelunanalyysin ja diskursiivisen psykologian menetelmiä. Neuvotteluaineiston avulla tunnistettiin ja kuvattiin erilaisia vanhempien tapoja osallistua verkostoneuvotteluihin. Yleisimmäksi osallistumistavaksi osoittautui vanhempien vaikeneminen työntekijöiden keskustellessa keskenään. Osallistuessaan aktiivisesti keskusteluun vanhemmat useimmiten täydensivät tai tarkensivat työntekijöiden aiemmin käsittelemää asiaa ja ilmaisivat samanmielisyyttä työntekijöiden näkemysten kanssa. Neuvottelujen kulku riippui korostuneesti nimenomaan työntekijöiden toiminnasta. Vanhempien puheenvuorot sisälsivät usein humoristissävytteistä tarinointia perheen arjesta. Kuvauksissa lapsestaan vanhemmat toivat esiin erityisesti hänen akateemiseen oppimiseensa liittyviä taitoja. Vanhempien tekemien aloitteiden pohjalta ei neuvotteluissa juuri syntynyt keskustelua. Sekä työntekijöiden että vanhempien varovaisuus käsitellä arkaluonteisia tai mahdollisesti kiistanalaisia aiheita näkyi tutkimuksessa. Tämä varovaisuus selittää mahdollisesti sitä, että vanhemmat esittivät neuvotteluissa erittäin harvoin työntekijöille kysymyksiä ja neuvoja. Haastatteluaineiston avulla tarkasteltiin vanhempien jäsennyksiä omasta asemastaan neuvotteluissa ja näissä korostui vahvasti tiedon vastaanottajan positio. Omaan asiantuntijuuteensa neuvottelussa vanhemmat suhtautuivat ristiriitaisesti. Verkostoneuvottelu merkitsi vanhemmille ensi sijassa tuen järjestämistä lapselle päivähoitoon, ja neuvottelun koettiin olevan henkilökunnan työväline tätä tavoiteltaessa, ei vanhempien tarpeita varten järjestetty. Vanhemmat rajasivat oman osallisuutensa merkitystä, ja neuvotteluja kehystikin oletus ammattilaisten vanhempia suuremmasta asiantuntijuudesta. Vanhempien kokemus neuvottelun hyödyllisyydestä näytti olevan yhteydessä koettuun huolen vähenemiseen lapsesta. Tutkimus tarjosi välineitä perheiden parissa tapahtuvan verkostotyön kehittämiselle vanhempien aktiivisemman osallistumisen vahvistamiseksi.fi
dc.format.extent57
dc.language.isofi
dc.subject.otherverkostoneuvottelu
dc.subject.otherdiskursiivinen psykologia
dc.titleVanhemmat verkostoneuvottelussa : tutkimus vanhempien osallisuudesta varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon verkostoneuvotteluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003272557
dc.type.ontasotLicentiate thesisen
dc.type.ontasotLisensiaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysokeskustelunanalyysi
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysoterveydenhuolto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record