Show simple item record

dc.contributor.advisorKokkonen, Marja
dc.contributor.authorLång, Petra
dc.contributor.authorLeivo, Sara-Lotta
dc.date.accessioned2020-03-18T11:41:55Z
dc.date.available2020-03-18T11:41:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68229
dc.description.abstractTutkielmamme tarkoituksena oli selvittää liikunnanopettajien kokemuksia syömishäiriötä sairastavista oppilaista. Syömishäiriöt ovat entistä yleisempiä ja ne lisääntyvät voimakkaasti etenkin nuoruusiässä. Oppilaat viettävät suuren osan päivästään koulussa, joten se tarjoaa opettajalle mahdollisuuden oppilaan kohtaamiseen ja syömishäiriöiden varhaiseen tunnistamiseen. Syömishäiriöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen vaativat opettajalta tietoa ja osaamista, mutta ennen kaikkea uskallusta ja rohkeutta. Tutkielmamme avulla haluamme lisätä tulevien ja jo valmistuneiden liikunnanopettajien tietoutta toimia syömishäiriötä sairastavien oppilaiden kanssa. Aikaisempaa tutkimustietoa aiheesta on hyvin vähän, minkä vuoksi tutkielmamme tuottaa uutta ja tärkeää tietoa ajankohtaisesta aiheesta. Toteutimme tutkielman laadullisena käyttäen tutkimusmetodina fenomenologis-hermeneuttista tutkimusotetta. Aineistonkeruumenetelmänä käytimme teemahaastatteluja, joihin osallistui 6 liikunnanopettajaa pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Jyväskylän alueelta (5 naista, 1 mies). Valitsimme tutkielmaan osallistuvat liikunnanopettajat harkinnanvaraisesti tarkoituksenamme saada haastateltaviksi liikunnanopettajia, joilla oli aiempaa kokemusta syömishäiriöön sairastuneen oppilaan opettamisesta. Tutkimusaineistomme muodostui teemahaastatteluista, joiden kesto vaihteli 38 ja 55 minuutin välillä. Ne kestivät yhteensä 260 minuuttia ja niistä kertyi litteroitua aineistoa yhteensä 73 sivua (Times New Roman 12, riviväli 1). Analysoimme aineiston käyttäen menetelmänä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Liikunnanopettajien kokemuksista syömishäiriötä sairastavista oppilaista muodostui kuusi pääluokkaa: syömishäiriöön sairastuneen oppilaan tunnistaminen, puuttuminen syömishäiriötä sairastavan oppilaan tilanteeseen, liikunnanopettajan valmius kohdata syömishäiriöitä sairastavia oppilaita, syömishäiriöön sairastuneen oppilaan hoitoonohjaus, liikunnanopettajan mahdollisuudet ehkäistä syömishäiriöitä ja syömishäiriöiden esiintyvyys koulussa. Liikunnanopettajista jokainen oli kohdannut työssään laihuushäiriötä sairastavia oppilaita. Liikunnanopettajat nostivat esiin vaikeuden tunnistaa muita syömishäiriöitä. Syömishäiriöiden tunnistaminen tapahtui pääasiassa ulkonäön perusteella, joista liiallinen laihuus ja huomattava kehonmuutos olivat selvimpiä merkkejä. Osa liikunnanopettajista piti tilanteeseen puuttumista tavallisena työnkuvaan kuuluvana asiana, kun taas osa pelkäsi pahentavansa oppilaan tilannetta ja koki puuttumistilanteen vaikeaksi. Puuttumistilanteessa liikunnanopettajan tulisi olla empaattinen, mutta jämäkkä ja turvallinen aikuinen, joka rohkaisee oppilasta asioiden järjestymisestä. Liikunnanopettajat kokivat koulutuksen antavan vähäiset valmiudet kohdata syömishäiriöitä sairastavia oppilaita ja korostivat koulutuksen vastuuta käsitellä enemmän syömishäiriöitä opetuksessaan. Syömishäiriöön sairastuneen oppilaan hoitoonohjauksessa liikunnanopettajat tukeutuivat ensisijaisesti kouluterveydenhoitajaan ja pitivät ensiarvoisen tärkeänä toimivaa yhteistyötä hänen kanssaan. Ennaltaehkäisyn tärkeimpinä keinoina liikunnanopettajat painottivat oman esimerkin näyttämistä sekä oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistamista. Yhtä lukuun ottamatta, kaikilla liikunnanopettajilla suurin osa syömishäiriöön sairastuneista oppilaista oli tavoitteellisesti urheilevia. Tutkielman tuloksia voisi hyödyntää oppaan tekemiseen, joka tukisi valmistuneiden sekä pidempään töissä olleiden liikunnanopettajien toimintaa syömishäiriötä sairastavien oppilaiden kanssa.fi
dc.format.extent98
dc.language.isofi
dc.titleLiikunnanopettajien kokemuksia syömishäiriötä sairastavista oppilaista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003182453
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysosyömishäiriöt
dc.subject.ysoanoreksia
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysobulimia
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysohaastattelututkimus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record