Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.advisorTuunanen, Tuure
dc.contributor.authorVeijalainen, Elena
dc.date.accessioned2020-03-18T11:36:58Z
dc.date.available2020-03-18T11:36:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68227
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista arvoa vertaistuki voi tuoda yliopiston tarjoamassa yrityksen sosiaalisessa mediassa. Yrityksen sosiaalisen median alusta tarjoaa useita ominaisuuksia, joita voitaisiin käyttää hyötyjen saavuttamiseen myös yliopistoympäristössä, kuten uusia tapoja kommunikoida, jakaa tietoa ja mahdollistaa laajempi verkostoituminen. Arvonluontiprosessin todettiin olevan vahvasti sosiaalista, sillä käyttäjien luoma sisältö vaikuttaa yrityksen sosiaalisen median hyödyllisyyteen. Näin myös todettiin arvoluonti yhteisluonnilliseksi, jolloin alustalla voidaan ainoastaan tarjota arvoehdotuksia, jotka sen käyttäjät joko hyväksyvät tai jättävät hyväksymättä. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja empiirisenä tutkimuksena. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta luotiin yrityksen sosiaalisen median arvonluontimekanismi, jonka toimintaa pystyttiin empiirisessä tutkimuksessa tutkimaan laddering-haastatteluiden avulla. Haastateltavina toimivan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijat. Haastatteluiden analysoinnissa selvisi, että opiskelijat toivovat löytävänsä yrityksen sosiaalisesta mediasta vastauksen pohdittuun kysymykseen tai ongelmaan, tunnetta vertaistuesta, apua opinnoissa etenemiseen, tehokkuutta ja helppoutta opiskeluun, ystävyyssuhteita sekä muita sosiaalisia kontakteja sekä oikeaksi varmistettua tietoa. Tutkimuksen perusteella vertaistukea voidaan toteuttaa yliopistomaailmassa verkon välityksellä yrityksen sosiaalisen median alustalla samoin kuin kasvotusten, ja käyttötarkoitukset ovat melko yhtenevät muissa organisaatioissa toimivien yrityksen sosiaalisen median alustojen kanssa. Vertaistuella todettiin myös olevan laajempi merkitys koko yrityksen sosiaalisen median arvonluontimekanismin toiminnassa, kuin ainoastaan sen hyötyjen näkyminen käyttäjien arvoissa. Tämän pohjalta luotiin lopuksi malli, joka kuvaa vertaistuen kokonaisvaltaista vaikutusta arvonluontiin yliopiston tarjoamassa yrityksen sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen tuloksien pohjalta nousi jatkotutkimusaiheita, kuten yrityksen sosiaalisen median alustan toiminnan testaaminen käytännössä tai tutkimuksen toteuttaminen toisessa tiedekunnassa.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to examine the value of peer support that enterprise social media provided by university can provide. Enterprise social media has several attributes that can be used in order to achieve benefits also in the concept of university, such as new means to communicate, share information and create broader networks. Value creation in enterprise social media is highly social, since the content there is created mostly by the users and in that way have an effect to the utility of the enterprise social media. Value was found to be co-created, so enterprise social media can only offer attributes that the user can either accept or abandon. The study was based on literature review and empirical part. On the grounds of the literature review was created a value creation mechanism of enterprise social media that was possible to be studied empirically with laddering interviews. The interviewees were students from University of Jyväskylä with major of information systems. Analysis of the interviews indicated that the values that students seek by using the enterprise social media are answers to questions and problems, sense of peer support, help to carry out studies, productivity and facility for studying, friendship and other social contacts, and correct information. The study proved that peer sup-port in the concept of university can be accomplished by using technology enabled platform similarly as in face-to-face conversations, and uses of enterprise social media are similar in the university as in other organizations. Besides, peer support was discovered to have broader effect on the value crea-tion in enterprise social media than only the end values of users. Based on this finding, a model describing the effect of peer support in the value creation of enterprise social media in the concept of university was created. Possible topics for future research could be testing the value creation mechanism of enterprise social in practice and broadening the study to other faculties.en
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.subject.otheryrityksen sosiaalinen media
dc.subject.otherarvon yhteisluonti
dc.subject.otherladdering-haastattelumenetelmä
dc.titleArvonmuodostus yliopiston vertaistukea tarjoavassa yrityksen sosiaalisessa mediassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003182451
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoyliopistot
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysovertaistuki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record