Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.advisorJärvensivu, Anu
dc.contributor.authorJortikka, Heini
dc.date.accessioned2020-03-02T08:00:31Z
dc.date.available2020-03-02T08:00:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68017
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää opinto-ohjaajien käsityksiä tunteiden ja tunnetaitojen merkityksestä ohjaustyössä. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, millaisia tunteita ohjaajat työssään tuntevat, millaisia tunnetaitoja he työssään tarvitsevat ja miten ohjaajat kokevat tunteiden ja tunnetaitojen liittyvän ohjaukseen ja ohjauksen onnistumiseen. Tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen ja aineisto kerättiin syksyllä 2019 teemahaastatteluilla sekä tunnepäiväkirjoilla, joita tutkimukseen osallistujat täyttivät ennen haastattelua. Tunnepäiväkirjojen tarkoituksena oli auttaa tutkittavia orientoitumaan haastatteluun ja ne toimivat samalla haastattelujen pohjana. Tutkimukseen osallistui viisi ohjausalan ammattilaista. Tutkimukseen osallistujat olivat lukion tai ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajia ja työskennelleet ohjausalalla 5–35 vuotta. Teemahaastattelut olivat noin tunnin mittaisia yksilöhaastatteluja ja aineisto analysoitiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat ohjaajien työssään tuntemien positiivisten ja negatiivisten tunteiden kirjon olevan laaja. Tulosten perusteella ohjaajien keskeisimpiä tunnetaitoja ovat tunteiden välittämän tiedon hyödyntäminen, ohjattavalähtöisyys, tunteiden mukauttaminen, aito kohtaaminen, empatia, eteenpäin vieminen, ideaalin tunnetilan luominen, itsetuntemus ja stressinhallinta. Ohjaajan tunteet ja tunnetaidot nähtiin tutkimuksen tulosten perusteella ohjaukseen kuuluviksi ja ohjausta monin eri tavoin hyödyttäviksi. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä ohjaajan tunnetaitojen paitsi tukevan ohjauksen onnistumista myös auttavan työssä jaksamisessa. Ohjausta voidaan pitää tunnetyönä, jossa tunteiden ja tunnetaitojen merkitys korostuu.fi
dc.format.extent92
dc.language.isofi
dc.subject.otherohjaustyö
dc.subject.otherohjausvuorovaikutus
dc.titleOpinto-ohjaajien käsityksiä tunteista ja tunnetaidoista ohjaustyössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003022239
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysotunneäly


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot