Show simple item record

dc.contributor.advisorTuunanen, Tuure
dc.contributor.authorAuvinen, Annemari
dc.date.accessioned2020-02-11T07:17:06Z
dc.date.available2020-02-11T07:17:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67795
dc.description.abstractPro gradu -tutkielma tarkastelee arvon yhteisluontia viidessä B2B- ja kuluttaja-tietojärjestelmässä. Työn viitekehyksenä on kuluttajatietojärjestelmien arvon yhteisluonnin (CIS) malli, joka koostuu järjestelmän arvolupauksista sekä kuluttajaa motivoivista arvoajureista. Työssä hyödynnetään viidestä erilaisesta järjestelmästä Laddering-haastattelumenetelmällä kerättyä data-aineistoa. Työn tavoitteena on selvittää, miten arvot jakautuvat CIS-mallin arvolupauksiin ja arvoajureihin eli teemoihin sekä löytyykö arvojen jakautumisessa eroja B2B- ja kuluttajatietojärjestelmien välillä. Tulokset osoittavat, että järjestelmien välillä on eroja eikä järjestelmän tyypistä voida suoraan päätellä, millaisia arvo-ja kuluttajat siihen liittävät. Hyötyarvot ovat enemmistönä B2B-järjestelmissä, kun taas kuluttajatietojärjestelmissä on selvästi enemmän hedonistisia arvoja, mutta arvot riippuvat enemmän järjestelmän luonteesta kuin B2B-järjestelmissä. Teemoista merkittävimmät ovat palvelukokemus sekä tavoitteet ja tulokset. Lisäksi B2B-järjestelmien aineistoissa arvoja on paljon käytön sosiaalinen luonne –teemassa, ja kuluttajatietojärjestelmissä merkityksellisten teemojen joukossa ovat osallistuminen palvelun tuotantoon ja käytön konteksti. Hyötyarvoista olennaisimmat arvot liittyvät tehokkuuteen ja hedonistisista arvoista sosiaalisuuteen, identiteettiin ja itsensä kehittämiseen. Tutkimus osoittaa lisäksi, että CIS-malli yhdessä Laddering-menetelmän kanssa löytää erinomaisesti kuluttajan palvelujärjestelmän käyttöön liittävät arvot.fi
dc.description.abstractThis master’s thesis examines value co-creation in five different B2B and con-sumer information systems. The thesis utilizes a framework for value co-creation in consumer information systems (CIS). The CIS framework consists of system value propositions enabling value co-creation and value drivers driv-ing consumers. Data is collected from five different information systems with a Laddering interviewing technique. The object is to find out how values are distributed in value proportions and value drivers of the CIS model and com-pare results in B2B and consumer information systems. The results show that there are differences between the systems but it is impossible to define values based on a type of the system. The most common values in B2B systems are utilitarian values. The consumer information systems include more hedonic values than B2B systems but the values depend more on the characteristics of the system. The most remarkable themes are service process experience and customer goals and outcomes. In addition, social nature of use is a common theme in B2B systems and in consumer information systems customer partici-pation in service production and context of use. The results also show that the most common utilitarian values are related to efficiency and hedonic values to social relationships, identity and developing oneself. The research also con-firms that the CIS model with the Laddering technique reveals the values users associate to the information system.en
dc.format.extent83
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherarvon yhteisluoti
dc.subject.otherpalvelulogiikka CIS
dc.subject.otherkuluttajatietojärjestelmä
dc.subject.otherB2B
dc.titleArvojen jakautuminen teemoihin tarkasteltaessa arvojen yhteisluontia IT-avusteisissa palveluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202002112043
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysoarvo
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysopalvelut
dc.subject.ysoarvonluonti
dc.subject.ysoasiakaslähtöisyys
dc.subject.ysoliiketoiminta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record