Show simple item record

dc.contributor.advisorVirtanen, Tuomo
dc.contributor.authorKujansuu, Sofia
dc.date.accessioned2020-02-10T09:39:11Z
dc.date.available2020-02-10T09:39:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67778
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkittiin oppilaiden 6. luokan kouluun kiinnittymisen yhteyttä 7. luokan lukutaitoon. Lisäksi tutkittiin, ennustaako oppilaiden esiopetusvuonna mitattu lukivaikeusriski 7. luokan lukutaitoa, kun 6. luokan kouluun kiinnittyminen huomioitiin. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, voidaanko kouluun kiinnittymiseen panostamalla parantaa lukemisen osaamista yläkouluikäisillä oppilailla. Tämä tutkimus oli osa Alkuportaat-seurantatutkimusta. Kouluun kiinnittyminen jaettiin kolmeen ulottuvuuteen. Tunneperäistä ja kognitiivista kiinnittymistä mitattiin SEI-mittarilla (Student Engagement Instrument) ja toiminnal-lista kiinnittymistä RAPS-mittarilla (Rochester Assessment Package for Schools). Luku- ja kirjoitustaidon yläkoulun arviointimenetelmän (YKÄ) avulla mitattiin lukutaitoa. Riskiryhmän määrittelyssä käytettiin kolmea lukutaitoa ennustavaa osataitoa: kirjaintuntemusta, fonologista tietoisuutta ja nopeaa sarjallista nimeämistä sekä sukuriskiä. Sukuriskin määritteli ainakin toisen vanhemman aikaisemmat ja/tai nykyiset vaikeudet lukemisessa. Tutkimus osoitti, että oppilaan 6. luokan toiminnallinen ja kognitiivinen kiinnittyminen ennustivat oppilaan 7. luokan lukutaitoa. Oppilaan 6. luokan tunneperäinen kiinnittyminen ei ennustanut oppilaan 7. luokan lukutaitoa. Myös esiopetusvuoden riskiryhmään kuuluminen ennusti oppilaan 7. luokan lukutaitoa, vaikka oppilaan 6. luokan kouluun kiinnittyminen huomioitiin. Tämä tutkimus todisti, että kouluun kiinnittyminen tukee akateemista suoriutumista. Lisäksi voidaan päätellä lukemisen vaikeuksien olevan hyvin sitkeitä ja riskioppilaiden varhaisen tukemisen olevan ensiarvoisen tärkeää.fi
dc.format.extent40
dc.language.isofi
dc.subject.otherkouluun kiinnittyminen
dc.subject.otherlukemisen vaikeudet
dc.titleOppilaan 6. luokan kouluun kiinnittymisen ja esiopetusvuoden lukivaikeusriskin yhteydet 7. luokan lukutaitoon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202002102025
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoriskiryhmät
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysolukihäiriöt
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysooppimisvaikeudet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record