Show simple item record

dc.contributor.authorWidell, Niina-Maria
dc.date.accessioned2020-02-10T05:29:10Z
dc.date.available2020-02-10T05:29:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67773
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia vanhempien kokemuksia siitä millaisena lapsen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen tulee keskeisesti esiin kodin ja koulun yhteistyössä. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelemalla neljää alakoululaisen vanhempaa. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmin. Lapsesta välittäminen nousi tutkimuksessa esiin vahvana lapsen hyvinvoinnin tukemisen ja edistämisen perustana. Tutkimustulosten mukaan kodin ja koulun yhteistyössä keskitytään kolmeen lapsen hyvinvoinnin tukemisen ja edistämisen pääteemaan: lapsen sosiaalisiin suhteisiin, käyttäytymiseen ja koulunkäyntitaitoihin sekä oppimiseen. Niihin liittyen lapsen hyvinvointia pyritään tukemaan kartoittamalla lapsen sen hetkistä tilannetta, nostamalla esiin lapsen kehittymistä kaipaavia taitoja ja tukemalla niissä, antamalla myönteistä palautetta sekä puut- tumalla mahdollisiin ongelmiin. Lapsen hyvinvointia tuettaessa huomio voidaan kiinnittää lähtökohtaisesti joko lapsen vahvuuksiin ja onnistumisiin tai heikkouksiin ja ongelmiin. Vanhemmat kokevat sekä nopean ongelmiin puuttumisen että myönteisen palautteen annon tärkeänä lapsen kannalta. Aineistosta nousi esiin toive positiivisiin asioihin keskittyvän yhteistyön li-säämisestä. Tutkimustulosten yhteenvetona syntyi kuvio, joka kuvaa sitä millaisena lapsen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen tulee yhteistyössä keskeisesti esiin vanhemman näkökulmasta katsottuna.fi
dc.format.extent51
dc.language.isofi
dc.titleLapsen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202002102019
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysolapset (perheenjäsenet)
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysokoulut (oppilaitokset)
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokoululaiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record