Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorPiironen, Ella
dc.date.accessioned2020-01-30T11:11:32Z
dc.date.available2020-01-30T11:11:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67621
dc.description.abstractInformaatioteknologian omaksuminen on merkittävä tietojärjestelmätieteen tutkimusalue. Siihen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu laajasti ja aiheen tutkimiseen on kehitetty useita teorioita. Koska informaatioteknologia kehittyy nopeasti, sen käyttäjien tulee olla valmiita omaksumaan aktiivisesti uusia informaatioteknologiatuotteita ja -palveluja. Käyttäjien tulee olla myös valmiita tekemään valintoja käytettävien tuotteiden ja palveluiden välillä. Informaatioteknologian nopean kehittymisen ohella väestön vanheneminen on toinen merkittävä yhteiskunnallinen trendi. Ikä ja sukupuoli vaikuttavat yksilön informaatioteknologian käyttöön. Tässä tutkielmassa selvitetään, miten nämä tekijät vaikuttavat yksilön informaatioteknologian omaksumiseen ja käyttöön ja miksi. Tutkimus tätä tutkielmaa varten on toteutettu kirjallisuuskatsauksena Jyväskylän yliopistossa vuonna 2019. Merkittävimmät tekijät, jotka vaikuttavat yksilön informaatioteknologian omaksumiseen ja käyttöön ovat sosiaaliset tekijät, käytöstä saatu hyöty, asenne informaatioteknologiaa kohtaan ja käyttöä helpottavat olosuhteet. Riippuen iästä ja sukupuolesta, käyttäjät painottavat näitä tekijöitä eri tavalla informaatioteknologian omaksumisprosessissa.fi
dc.description.abstractInformation technology acceptance is a significant research subject in information systems science. Factors affecting the adoption of information technology have been extensively studied and several theories have been developed to investigate the subject. Rapid development of information technology creates pressure to learn to use continually new information technology products and services. Users must be able to make decisions between the technologies they want to use. Another general societal trend with rapid development of information technology is aging of the population. Age and gender affect individual’s information technology use. In this bachelor’s thesis has been examined how the factors affect individual’s technology acceptance and use, and why. The study for this bachelor’s thesis has been done as a literature review at University of Jyväskylä in 2019. The most important factors what influence individual’s information technology acceptance and use are social factors for using information technology, perceived usefulness, attitudes toward information technology and facilitating conditions. Depending on age and gender users emphasize the factors differently in the information technology acceptance process.en
dc.format.extent35
dc.language.isofi
dc.subject.otherinformaatioteknologia
dc.subject.otherinformaatioteknologian omaksuminen
dc.titleIän ja sukupuolen vaikutukset informaatioteknologian omaksumiseen ja käyttöön
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001301890
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotietotekniikka
dc.subject.ysoikä
dc.subject.ysoomaksuminen
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysovaikutukset
dc.subject.ysosukupuolierot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record