Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Vesa
dc.contributor.authorPakkala, Eliisa
dc.date.accessioned2020-01-27T07:55:00Z
dc.date.available2020-01-27T07:55:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67533
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten peruskouluikäisten koettua kouluviihtyvyyttä sekä opettaja-oppilassuhdetta. Erityisesti mielenkiinnon kohteena olivat oppilaat, joilla oli ADHD-oireita. Vertailtavat ryhmät muodostuivat ADHD-oireisista ja oireettomista, tytöistä ja pojista sekä ala- ja yläkouluikäisistä oppilaista. Lisäksi tarkasteltiin ADHD-oireiden ja sukupuolen yhdysvaikutusta kouluviihtyvyyden ja opettajasuhteen osalta. Tutkimusaineistona käytettiin ProKoulu ja Työrauha kaikille -interventiotutkimuksissa kerättyjä aineistoja (n = 2639). Kaksisuuntaisella kovarianssianalyysilla tutkittiin ADHD-oireisten ja oireettomien sekä tyttöjen ja poikien välisiä kokemuseroja kouluviihtyvyydessä ja opettaja-oppilassuhteessa. Riippumattomien otosten T -testillä vertailtiin ala- ja yläkouluikäisten oppilaiden kokemuseroja tutkittavien ilmiöiden osalta. ADHD-oireiset oppilaat kokivat sekä kouluviihtyvyyden että opettaja-oppilassuhteen oireettomia oppilaita kielteisemmäksi. Tytöt kokivat kouluviihtyvyyden poikia myönteisemmäksi. Yleisesti alakouluikäiset oppilaat kokivat sekä kouluviihtyvyyden että opettaja-oppilassuhteen yläkouluikäisiä oppilaita myönteisemmäksi. Yhdysvaikutukset ADHD:n ja sukupuolen välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. ADHD-oireisten oppilaiden heikompiin kouluviihtyvyys- ja opettajasuhdekokemuksiin tulee kiinnittää koulun taholta erityistä huomioita. Myös syitä yläkouluikäisten heikompiin kouluviihtyvyys- ja opettajasuhdekokemuksiin tulee miettiä laaja-alaisesti. Kouluviihtyvyyden määrittely ja tutkiminen mahdollistaa kohdennettujen tukitoimien suunnittelua hyvinvoinnin parantamiseksi. Asiasanat: kouluviihtyvyys, opettaja-oppilassuhde, ADHDfi
dc.format.extent58
dc.language.isofi
dc.titleKouluviihtyvyys ja opettaja-oppilassuhde ADHD-oireisten oppilaiden kokemana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001271796
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoADHD
dc.subject.ysokouluviihtyvyys
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record