Show simple item record

dc.contributor.advisorKannasoja, Sirpa
dc.contributor.advisorKiili, Johanna
dc.contributor.advisorMäntysaari, Mikko
dc.contributor.authorTervakoski, Noora
dc.date.accessioned2020-01-24T10:58:37Z
dc.date.available2020-01-24T10:58:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67517
dc.description.abstractTutkielma käsittelee nuorten sisarussuhteiden vallankäyttöä ja sisarusten välistä väkivaltaa toista vahingoittavien tekojen kautta. Vahingoittamiseksi käsitetään tahalliset henkiseen tai ruumiilliseen satuttamiseen tähtäävät teot. Vahingoittaminen nähdään osana vallankäyttöä, ja tutkielmassa pyritään selittämään vahingoittamisen tapahtumista vallan ilmiön avulla. Tutkielman perusteella saadun tiedon avulla voidaan pyrkiä tunnistamaan sisarusten välisen vahingoittamisen riskitekijöitä. Tätä ymmärrystä voidaan hyödyntää lasten ja nuorten parissa tehtävässä sosiaalityössä vahingoittamisen aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Tutkielmassa sisarussuhteet määritellään biologisten ja sosiaalisten siteiden sekä sisaruuden kokemuksellisuuden kautta. Sisarussuhteet tarjoavat nuorelle voimavaroja, kuten läheisyyttä ja luottamusta, mutta niihin liittyy myös erilaisia vihamielisyyden tunteita, jotka voidaan liittää osaksi sisarusten välistä kilpailua vanhempien resursseista. Sisarussuhteissa ilmenee myös hierarkkisuutta, joka perustuu yleensä sisarusten syntymäjärjestykseen. Sisarussuhteissa ilmenee paljon konflikteja, joissa sisarusten välistä vallankäyttöä toteutetaan. Vallankäyttö sisarussuhteissa nähdään tutkielmassa yksilöiden vallan resurssien kautta. Valtaresurssit ovat erilaisia kykyjä vaikuttaa toiseen ihmiseen. Vallan nähdään muodostuvan vastavuoroisten ja täydentävien vuorovaikutusten kautta. Valtaa hahmotetaan tutkielmassa vallankäytön vaikuttavuuden sekä kahden vallankäytön muodon, huolenpidollisen ja hallitsemaan pyrkivän vallan, perusteella. Tutkielmassa käytetään määrällisiä tutkimusmenetelmiä: ristiintaulukointia, keskiarvojen vertailua ja logistista regressioanalyysia. Aineistona on tutkimusta varten kyselylomakkeella kerätty aineisto yhdeksäsluokkalaisten sisarussuhteista (N=336). Tutkielmassa sisarussuhteita tarkastellaan dyadisesti, ja vallankäyttö sekä vahingoittaminen nähdään systeemisesti sisarussuhteen ilmiöinä. Tulosten perusteella sisarukset käyttävät suhteissaan erilaisia määriä valtaa, ja vallankäytön tasaisuus eroaa eri suhteissa. Väkivaltaiset teot osoittautuvat tulosten perusteella yleiseksi sisarusten välillä. Nuorista 33 % raportoi kokevansa sisarussuhteessaan kroonista väkivaltaa. Logistisen regressioanalyysin perusteella sisarussuhteiden vallankäyttö selittää väkivallan tapahtumista. Henkistä ja ruumiillista väkivaltaa selittävät erilaiset tekijät.fi
dc.format.extent158
dc.language.isofi
dc.subject.othernuorten sisarussuhteet
dc.subject.othersisarusten välinen vahingoittaminen
dc.subject.othersisarusten välinen väkivalta
dc.subject.othermäärällinen tutkimus
dc.subject.otherlogistinen regressioanalyysi
dc.titleValta ja väkivalta nuorten sisarussuhteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001241785
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoriskitekijät
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysosisarukset
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysosisaruus
dc.subject.ysovalta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record