Show simple item record

dc.contributor.advisorSavolainen, Hannu
dc.contributor.authorKeskikuru, Juulia
dc.contributor.authorSantala, Kalle
dc.date.accessioned2020-01-22T13:13:51Z
dc.date.available2020-01-22T13:13:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67484
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin käytösoireiden esiintymisen, sukupuolen sekä käyttäytymisen tuen keinoista myönteisen palautteen määrän ja käyttäytymisodotusten selkeyden yhteyttä oppilaiden emotionaalisen kouluun kiinnittymiseen. Tutkimus oli kvantitatiivinen poikittaistutkimus, jonka aineistona käytettiin ProKoulu-tutkimuksen aineistoa. Tutkittavat olivat 5.–6.-luokkalaisia (N = 2367). Tutkittavista käytösoireisten ja oireettomien sekä tyttöjen ja poikien emotionaalisen kiinnittymisen eroja vertailtiin erikseen t-testein, ja käyttäytymisen tuen keinojen yhteyttä eri tavoin käyttäytyvien lasten emotionaaliseen kiinnittymiseen tarkasteltiin varianssianalyyseilla. Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että käytösoireisten lasten sekä poikien emotionaalinen kiinnittyminen oli heikompaa verrattuna oireettomiin sekä tyttöihin. Niin myönteisen palautteen määrä kuin käyttäytymisodotusten selkeys olivat yhteydessä voimakkaampaan emotionaaliseen kiinnittymiseen sekä käytösoireisilla että oireettomilla lapsilla. Kuitenkin käytösoireisten lasten emotionaalinen kiinnittyminen oli merkitsevää vasta, kun palautetta saatiin paljon. Tulosten perusteella käyttäytymisen tuen keinoilla on yhteys lasten emotionaaliseen kiinnittymiseen. Käytösoireisten lasten saaman myönteisen palautteen määrään tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota. Täten on mahdollista voimistaa emotionaalista kiinnittymistä ja ehkäistä näiden lasten riskiä koulupudokkuuteen ja syrjäytymiseen.fi
dc.format.extent47
dc.language.isofi
dc.subject.otherhaastava käyttäytyminen
dc.subject.otheremotionaalinen kouluun kiinnittyminen
dc.subject.otherkäyttäytymisen tuen keinot
dc.subject.othermyönteinen palaute
dc.subject.otherselkeät käyttäytymisodotukset
dc.titleKäyttäytymisen tuen keinojen yhteys haastavasti käyttäytyvien lasten emotionaaliseen kouluun kiinnittymiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001221428
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysokäyttäytyminen
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record