Show simple item record

dc.contributor.advisorRantala, Anja
dc.contributor.authorSäilynkangas, Elina
dc.date.accessioned2020-01-21T12:55:55Z
dc.date.available2020-01-21T12:55:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67431
dc.description.abstractTutkimuksessa tutkittiin varhaiskasvatuksen onnistunutta monialaista yhteistyötä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvatuksen monialaista yhteistyötä edistäviä tekijöitä konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien näkökulmasta. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopistossa vuosina 2012 - 2020 toteutettavaa Varhaisvuosien erityiskasvatus – varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ ja vanhempien osallisuus- tutkimushanketta (Rantala & Uotinen 2019). Tutkimuksen kohderyhmänä olivat konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Tekstimuotoinen tutkimusaineisto on peräisin vuonna 2015 kaikille Suomen konsultoiville varhaiskasvatuksen erityisopettajille osoitetusta kyselystä. Tutkimusaineisto koostui vastaajien avoimista vastauksista (N = 368). Aineistolähtöisessä tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista sisällönanalyysiä, jonka apukeinona käytettiin myös kvantifiointia. Tutkimustulosten mukaan varhaiskasvatuksen monialainen yhteistyö on moniulotteinen kokonaisuus, jossa yhteistyötä edistävät tekijät liittyvät jaetun arvopohjan, yhteistyömyönteisyyden, organisaatiotekijöiden sekä perheen osallisuuden ulottuvuuksiin. Onnistuneessa monialaisessa yhteistyössä edistäviä tekijöitä esiintyy usein useampia rinnakkain ja tekijät voivat vaikuttaa myös toisiinsa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen työkentillä onnistuneen monialaisen yhteistyön edistämiseen. Tutkimuksen perusteella jatkossa tulisi tutkia tarkemmin perheen osallisuutta varhaiskasvatuksen monialaisessa yhteistyössä.fi
dc.format.extent46
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othervarhaiserityiskasvatus
dc.subject.othermonialainen yhteistyö
dc.titleMonialaista yhteistyötä edistävät tekijät : konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien näkemyksiä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001211384
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysotoimintakulttuuri
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record