Show simple item record

dc.contributor.authorToikkanen, Auli Kristiina
dc.contributor.authorNikkola, Tiina Susanna
dc.date.accessioned2020-01-14T06:17:54Z
dc.date.available2020-01-14T06:17:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationToikkanen, A. K., & Nikkola, T. S. (2019). Inhimillisen ja ei-inhimillisen suhde luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmissa. <i>Kasvatus ja aika</i>, <i>13</i>(4), 26-44. <a href="https://doi.org/10.33350/ka.82723" target="_blank">https://doi.org/10.33350/ka.82723</a>
dc.identifier.otherCONVID_33629766
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67240
dc.description.abstractTässä artikkelissa tarkastellaan inhimillisen ja ei-inhimillisen suhteen rakentumista luokanopettajakoulutusten opetussuunnitelmissa posthumanistisesta näkökulmasta. Inhimillisen ja ei-inhimillisen suhdetta koskevat kysymykset ovat erityisen ajankohtaisia ympäristökriisien ja ilmastonmuutoksen aikakaudella. Tutkimusaineistona käytettiin suomalaisten luokanopettajakoulutusten opetussuunnitelmia, jotka on kerätty opettajankoulutuslaitosten verkkosivuilta loppuvuodesta 2017 ja alkuvuodesta 2018. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin niin toimijaverkkoteorian verkostomaista todellisuuskäsitystä kuin puhdistamisen ja kääntämisen käsitteitä hyödyntäen. Puhdistamisella tarkoitetaan toimijaverkkoteoriassa pääasiassa inhimillisen erottamista ei-inhimillisestä ja kääntämisellä inhimillisten ja ei-inhimillisten välisten verkostojen syntymistä. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että inhimillisen ja ei-inhimillisen suhde rakentuu opetussuunnitelmissa joko ei-inhimillisen merkityksen häivyttämisen tai sen tunnustamisen kautta. Opetussuunnitelmissa ihminen näyttäytyy pääosin aktiivisena toimijana ei-inhimillisen toimittaessa resurssin virkaa. Ei-inhimillisiin luonnonresursseihin ja teknologiaan kohdistuu odotuksia suhteessa inhimilliseen oppimiseen ja kehitykseen. Koulutuksessa on mahdollisuus tutkia ja kyseenalaistaa inhimillisen ja ei-inhimillisen suhdetta ja niitä koskevia lähtöoletuksia. Välttämättömyys muuttaa elämäntapaamme nykyistä kestävämpään suuntaan perustelee myös posthumanistisen ajattelun tarpeellisuuden opettajankoulutuksessa.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura
dc.relation.ispartofseriesKasvatus ja aika
dc.rightsCC BY-ND 4.0
dc.subject.otherinhimillinen
dc.subject.otherei-inhimillinen
dc.subject.otherluokanopettajakoulutus
dc.titleInhimillisen ja ei-inhimillisen suhde luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmissa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001141186
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange26-44
dc.relation.issn1797-2299
dc.relation.numberinseries4
dc.relation.volume13
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Kasvatus ja aika, 2019
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoposthumanismi
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoinhimillisyys
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10746
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p28278
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5140
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14397
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.relation.doi10.33350/ka.82723


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-ND 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-ND 4.0