Show simple item record

dc.contributor.advisorEkonoja, Antti
dc.contributor.authorVidbäck, Anni
dc.date.accessioned2020-01-10T05:58:48Z
dc.date.available2020-01-10T05:58:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67180
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa kartoitetaan opettajien ja huoltajien kokemuksia opettajien Wilmalla antamasta palautteesta Porin kaupungin perusopetuksessa. Wilma-järjestelmä on sähköisen viestinnän väline, jota on mahdollista hyödyntää kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Viestintä, tämän tutkimuksen tapauksessa sähköinen viestintä, on yksi kodin ja koulun yhteistyön muodoista. Kodin ja koulun yhteistyöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa toimintaa, jonka tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Opettajan Wilmalla antama palaute nähdään keinona tavoitteen saavuttamiseen. Tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena ja tutkimuksen kohteena olivat Porin kaupungin perusopetuksen 5.- ja 8. -luokkien opettajat ja huoltajat. Sähköisesti toteutettuun kyselytutkimukseen osallistui 64 opettajaa ja 381 huoltajaa. Opettajien osalta vastausprosentti oli 42,4 ja huoltajien osalta 23,3. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että opettajat käyttävät palautteen annon välineenä ensisijaisesti tuntimerkintöjä. Tutkimuksen mukaan palautetta annetaan pääasiassa päivittäin tai viikoittain ja sitä annetaan kaikille oppilaille. Kolmasosa opettajista arvioi kuitenkin antavansa palautetta enemmän tukea tarvitseville kuin muille oppilaille. Tutkimukseen osallistuneiden opettajien oman arvion mukaan heidän antamansa palaute on ensisijaisesti rakentavaa. Huoltajat olivat puolestaan sitä mieltä, että palaute on ensisijaisesti positiivista. Huoltajien kokemuksen mukaan tyttöjen ja poikien välillä on kuitenkin eroa. Poikien huoltajat kokevat saavansa enemmän negatiivista palautetta. Poikien huoltajat kokevat myös tyttöjen huoltajia enemmän negatiivisia tunteita palautteen luettuaan. Sekä opettajien että huoltajien mielestä palautteen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat realistisuus ja kannustavuus. Säännöllisyys, joka nousee huoltajien vastauksissa yhdeksi tärkeimmistä ominaisuuksista, ei nouse opettajien vastauksissa tärkeimpien joukkoon.fi
dc.description.abstractThis study charts teachers and parents experiences of teachers feedback through Wilma-system. The Wilma-system is an electronic communication tool that can be used in home-school collaboration. Communication, in this case electronic communication, is a form of home-school collaboration. In this study home-school collaboration means activities that aim to support the growth and development of the child. The feedback given by teacher through Wilma-system is seen as a way to achieve the goal. The study was conducted as a case study and focused on teachers and parents of the 5th and 8th grades of the Pori City primary education. The survey was conducted electronically. 64 teachers and 381 parents answered the survey. Teachers response rate was 42,4. Parents response rate was 23,3. From the results of the research it can be concluded that teachers use primarily hour markers when giving feedback. According to this study, feedback is given mainly on daily or weekly basis and its given to all students. However, one third of teachers estimate that they give more feedback to those who need support than to other students. The teachers who participated in the study considered that their feedback was primarily constructive. The parents felt that feedback was primarily positive. However, according to the experience of parents, there is a difference between boys and girls. The parents of the boys receive more negative feedback. The parents of the boys also feel more negative feelings after reading the feedback than the parents of the girls. Both teachers and parents consider realism and encouragement to be the most important attributes of feedback. The decency, which becomes one of the most important attributes in the answers of the parents, does not become one of the most important in the answers of the teachers.en
dc.format.extent75
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleOpettajien ja huoltajien kokemuksia Wilmasta palautteenannon välineenä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001101112
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysoWilma
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysohuoltajat
dc.subject.ysopalaute
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysoviestintä
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record