Show simple item record

dc.contributor.advisorViitasalo, Katri
dc.contributor.authorZheng, Eevaleena
dc.date.accessioned2019-12-30T08:28:59Z
dc.date.available2019-12-30T08:28:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67032
dc.description.abstractPro gradu- tutkielmassani syvennyn korkeasti koulutettujen (AMK/YAMK tai YTM/VTM) sosiaalialan yrittäjien ammatti-identiteettiin ja millaisena se näyttäytyy. Sosiaalialan yrittäjien ammatti-identiteetin tutkiminen ja kuvaaminen tuo tärkeää tietoa sosiaalialan ammatillisesta sekä rakenteellisesta kehityksestä. Tutkielmani teoria pohjautuu George Herbert Meadin (1934) näkemykseen identiteetistä, jonka Mead jaottelee sosiaaliseen ja henkilökohtaiseen identiteettiin. Tutkimuskysymykseni ovat: Millaisena sosiaalialalla toimivan yrittäjän ammatti-identiteetti näyttäytyy? Miten yrittäjän ammatti-identiteetti ilmenee henkilökohtaisen ja sosiaalisen identiteetin ulottuvuuksilla? Aineistoni koostuu kahdeksasta sosiaalialan korkeasti koulutetun yrittäjän teemahaastattelusta. Haastateltavieni yrityksen tuottivat eri sosiaalialan palveluita ympäri Suomen. Litteroidun aineistoni analysoin sisällönanalyysiä ja teemoittelua hyödyntäen. Sosiaalinen näkökulma korostuu tutkimusanalyysissä ammatti-identiteetin vaiheisiin ja ominaisuuksiin liittyvänä tekijänä. Koulutuksella ja työyhteisöillä näyttäytyy olevan suuri rooli ammatti-identiteetin rakentumisessa. Ulkopuolisten suhtautuminen sosiaalialan yrittäjyyteen oli vaihtelevaa ja arvojen merkitys nousi aineistosta voimakkaasti. Sosiaalialan yrittäjien ammatti-identiteettiin vaikuttaa monet tekijät, eikä aiheesta tässä tutkielmassa rakennu yhtä johdonmukaista kuvaa. Yrittäjyyden, kuten myös opiskelu- ja työympäristöjen vaikutus ammatti-identiteetin kehitykseen näkyy tulosten perusteella selvästi. Yrittäjyys näyttäytyy erityisenä työympäristönä, joka pakottaa sosiaalialan ammattilaisen pohtimaan ja perustelemaan jatkuvasti omia ammatillisia vahvuuksiaan. Yrittäjät toivat esiin, että pystyvät toimimaan eettisesti kestävällä tavalla, joka liittyy yrittäjien parempiin mahdollisuuksiin muokata omaa työtään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Sosiaalialan arvojen ja yrittäjyyden yhteensovittaminen ei ole helppoa, ja tutkielmani tuloksista päätellen näiden välinen jännite vaikuttaa yhä yleiseen mielikuvaan sosiaalialan yrittäjistä. Tutkimukseni perusteella näyttää siltä, että yrittäjien näkökulmasta on mahdollista tuottaa eettisesti laadukasta ja räätälöityjä sosiaalialan palveluita, jossa asiakkaat saisivat kohdennetusti tarvitsemaansa apua.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.titleYrittäjyys ja moninaiset ammatti-identiteetit sosiaalialalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912305509
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaaliala
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysoyrittäjät
dc.subject.ysoammatti-identiteetti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record