Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorMarttila, Heidi
dc.date.accessioned2019-12-19T09:45:58Z
dc.date.available2019-12-19T09:45:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66965
dc.description.abstractKielentäminen (translanguaging) on käsite, joka on viime vuosikymmenenä noussut kielenvaihtelun (code-switching) käsitteen rinnalle antamaan monipuolisemman kuvan siitä, miten postmodernissa maailmassa hyödynnetään omaa kielirepertuaaria yksilöllisten kommunikatiivisten tavoitteiden mukaisesti (esimerkiksi García ja Wei 2013). Tätä tapahtuu myös opetuksellisissa konteksteissa, mikä onkin ilmiö, johon on ohjattu huomiota tutkimuksessa. Kuitenkin, aiheeseen liittyvä tutkimus korkeakoulujen kontekstissa on jäänyt melko vähäiseksi, etenkin oppituntien ulkopuolella. Pyrin tämän tutkielman kautta osallistumaan tähän tutkimukseen. Tutkielmassani pyrin selvittämään, millaisia kielivalintoja suomea puhuvat englannin yliopisto-opiskelijat tekevät suomea puhuvien englannin luennoitsijoidensa kanssa luentojen ulkopuolisissa tilanteissa. Lisäksi tutkin sitä, ovatko nämä valinnat tietoisia, minkä perusteella niitä tehdään ja millaisia tunteita niihin liittyy. Sain selville, että suurin osa tutkimukseen osallistuneista englannin opiskelijoista miettii kielivalintojaan tietoisesti. Lisäksi, osallistujat käyttävät enemmän suomea kuin englantia suullisissa keskusteluissa, kun taas sähköposteissa englanti on yleisempi kieli. Osallistujat antoivat monipuolisesti syitä kielivalinnoilleen, mutta luennoitsijan käyttämä kieli oli selkeästi yleisin peruste tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden kielivalinnoille. Keskustelen saamistani tuloksista kielentämisen viitekehyksestä, ottaen kantaa siihen, miten kielentämisen käytänteet näkyivät tutkimuksen tuloksissa. Liitän keskusteluun myös identiteetin sekä muodollisuuden aspektit, sillä syyt kielivalinnoille voitiin usein liittää joko opiskelijoihin itseensä, tai siihen, minkä kielen he kokivat tilanteissa soveliaaksi ulkoisten tekijöiden vuoksi. Argumentoin kuitenkin, että koska sekä identiteetti että kieli voidaan nähdä sosiaalisesti rakentuneina, kielivalintoihin liittyviä syitä ei voi erotella ulkoisiksi ja sisäisiksi. Lisäksi nostan esiin keskustelun siitä, olisiko aiemmankin tutkimuksen valossa hedelmällistä kannustaa opiskelijoita hyödyntämään kielellistä repertuaariaan yksilöllisesti, erinäisten kommunikatiivisten tarpeiden toteuttamiseksi.fi
dc.format.extent32
dc.language.isoen
dc.subject.othertranslanguaging
dc.subject.otherlanguage choice
dc.title“If I begin in Finnish and receive an answer in English, I will not be using Finnish again” : language choice and translanguaging between Finnish-speaking students and lecturers of English
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912195440
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysosuomen kieli
dc.subject.ysokieli
dc.subject.ysokielivalinnat
dc.subject.ysostudents
dc.subject.ysostudies in an institution of higher education
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysoFinnish language
dc.subject.ysolanguage
dc.subject.ysochoice of languages


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot