Show simple item record

dc.contributor.authorKekäläinen, Tiia
dc.contributor.authorKarvonen, Jenni
dc.contributor.authorKokko, Katja
dc.date.accessioned2019-12-18T12:06:58Z
dc.date.available2019-12-18T12:06:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKekäläinen, T., Karvonen, J., & Kokko, K. (2019). Viisi suurta persoonallisuuden piirrettä ja fyysinen aktiivisuus aikuisiässä : systemaattinen katsaus vuosilta 2013-2019. <i>Liikunta ja tiede</i>, <i>56</i>(6), 87-95. <a href="https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/lt_6_19_4-6_kekalainen_tutkimusartikkelit_lowres.pdf" target="_blank">https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/lt_6_19_4-6_kekalainen_tutkimusartikkelit_lowres.pdf</a>
dc.identifier.otherCONVID_33857508
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66932
dc.description.abstractPersoonallisuus kuvastaa yksilölle tyypillisiä ja suhteellisen pysyviä tapoja tuntea, ajatella ja käyttäytyä. Se voi selittää myös fyysisessä aktiivisuudessa ja liikuntakäyttäytymisessä havaittavia yksilöllisiä eroja. Eräs tapa hahmottaa persoonallisuutta on tarkastella persoonallisuuden piirteitä, niin sanottuja viittä suurta piirrettä. Näihin piirteisiin kuuluvat ulospäinsuuntautuneisuus, neuroottisuus, tunnollisuus, avoimuus kokemuksille ja ystävällisyys. Aiemmissa systemaattisissa katsauksissa ja meta-analyyseissa ulospäinsuuntautuneisuus ja tunnollisuus sekä vähäisemmässä määrin myös avoimuus kokemuksille on yhdistetty runsaampaan fyysiseen aktiivisuuteen. Neuroottisuuden on havaittu olevan yhteydessä vähäisempään fyysiseen aktiivisuuteen. Tämän systemaattisen katsauksen tarkoituksena oli selvittää, mitä viimeisimmät tutkimukset vuodesta 2013 alkaen ovat saaneet selville piirteiden ja fyysisen aktiivisuuden yhteyksistä eri tutkimusasetelmilla ja fyysisen aktiivisuuden mittareilla. Katsauksen aineisto kerättiin kuudesta tietokannasta, ja lopulliseen katsaukseen valikoitui 26 alkuperäisjulkaisua. Nämä julkaisut osoittivat ulospäinsuuntautuneisuuden kytkeytyvän erityisesti keski- ja kovatehoiseen fyysiseen aktiivisuuteen. Neuroottisuus oli yhteydessä suurempaan fyysisen inaktiivisuuden riskiin. Tunnollisuus ja avoimuus kokemuksille kytkeytyivät runsaampaan fyysiseen aktiivisuuteen etenkin pitkittäistutkimuksissa. Ystävällisyyden yhteydet fyysiseen aktiivisuuteen olivat epäjohdonmukaisia. Kiihtyvyysanturilla mitattua fyysistä aktiivisuutta, persoonallisuuden piirteiden yhdistelmiä, alapiirteitä, sukupuolieroja ja suomalaista väestöä ei ole juurikaan huomioitu tutkimuksissa. Lisäksi persoonallisuuden rooli interventiotutkimuksissa ja eri liikuntamuotojen valinnassa on yhä epäselvä. Persoonallisuuden piirteiden ja fyysisen aktiivisuuden välisistä yhteyksistä tarvitaan lisää tutkimustietoa. Tätä tietoa voidaan hyödyntää mm. fyysisen aktiivisuuden edistämiseen pyrkivissä interventioissa.fi
dc.description.abstractPersonality describes relatively stable individual differences in feeling, thinking and behaving. These differences may explain why some people are physically active and others are not. A common approach to investigating personality is to identify individual differences in personality traits by using the Five-Factor Model (also known as Big Five). These traits are extraversion, neuroticism, conscientiousness, openness, and agreeableness. Previous systematic reviews and meta-analyses have shown that extraversion, conscientiousness, and, to a lesser extent, openness are associated with higher levels of physical activity. Neuroticism has been linked to less physical activity. The purpose of this systematic review was to summarize the most recent studies, published since 2013, examining the relationship between personality traits and physical activity across different study designs and physical activity measurements. Six databases were searched and 26 original articles were selected for review. The results showed that extraversion was positively related to physical activity, especially moderate-to-vigorous physical activity. High neuroticism was linked to a higher risk of inactivity. Conscientiousness and openness were positively associated with physical activity, especially in longitudinal studies. The association of agreeableness with physical activity was inconsistent. Studies investigating accelerometer-based physical activity measurements, combinations of personality traits or facet-level personality measurements, gender differences, and studies conducted among Finnish populations are lacking. Moreover, the role of personality in intervention studies or choosing exercise types remains unclear. More research on the relationship between personality traits and physical activity is called for. This information could be used, for example, in the development of physical activity interventions.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen seura
dc.relation.ispartofseriesLiikunta ja tiede
dc.relation.urihttps://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/lt_6_19_4-6_kekalainen_tutkimusartikkelit_lowres.pdf
dc.rightsIn Copyright
dc.titleViisi suurta persoonallisuuden piirrettä ja fyysinen aktiivisuus aikuisiässä : systemaattinen katsaus vuosilta 2013-2019
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912185402
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange87-95
dc.relation.issn0358-7010
dc.relation.numberinseries6
dc.relation.volume56
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2019 Liikuntatieteellinen seura
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumberOKM/49/626/2017,OKM/72/626/2018,OKM/92/626/2019
dc.subject.ysopersoonallisuus
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysoliikkumattomuus
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7075
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5590
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24012
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23102
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p916
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.funderOpetus- ja kulttuuriministeriöfi
dc.relation.funderMinistry of Education and Cultureen
jyx.fundingprogramMuutfi
jyx.fundingprogramOthersen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright