Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorHeiskanen, Lauri
dc.date.accessioned2019-12-17T11:23:58Z
dc.date.available2019-12-17T11:23:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66874
dc.description.abstractTämä tutkielma tarkastelee kirjallisuuskatsauksen muodossa pankeille koituvia haasteita, joita toisen maksupalveludirektiivin vaatimukset niille aiheuttavat. Toisessa maksupalveludirektiivissä määritetään, että pankkien on avattava rajapintojaan kolmansien palveluntarjoajien käytettäväksi. Euroopan Unioni pyrkii näin lisäämään kilpailua ja innovaatioiden määrää maksupalvelumarkkinoilla. Pankkien on pystyttävä uudistamaan tietojärjestelmiään ja luotava uusia integraatioita toteuttaakseen direktiivin vaatimukset. Lisäksi pankit joutuvat vastaamaan koventuvaan kilpailuun kolmansia palveluntarjoajia vastaan, jotka pyrkivät kasvattamaan markkinaosuuttaan maksupalvelumarkkinoilla. Tärkeimpiä esille tulleita uhkia pankeille olivat: tietoturvan heikentyminen, markkinaosuuden pienentyminen maksupalvelumarkkinoilla ja tilitietojen omistajuuden jakaminen. Merkittävimmät tunnistetut heikkoudet pankkien osalta olivat: vanhentuneet tietojärjestelmät, jäykkyys vastata muutokseen, asiakaslähtöisyyden heikko taso toimintatavoissa, haasteet toteuttaa kokeilevaa kehityskulttuuria, liiketoimintaympäristön tarkka sääntely ja valvonta sekä asiakkaiden niille asettamat korkeat vaatimukset turvallisuuden näkökulmasta. Tulosten perusteella pankit ja kuluttajat pystyvät paremmin valmistautumaan markkinoilla tapahtuvaan muutokseen. Alan tutkimuksien kannalta tämä tutkimus kokoaa aiheen kirjallisuuden kokonaisuudeksi, ja esittelee tehdyt löydökset viitekehyksessä. Löydökset esitetään yleisellä tasolla ja tämän tutkimuksen tulosten syventämiseksi käytäntöön olisi hyvä saada empiiristä jatkotukimusta. Tätä aihetta on tutkittu tietojärjestelmätieteessä vielä suhteellisen vähän, vaikka se on ajankohtainen ja merkittävä tutkimuskohde. Tämän tutkimuksen tutkimustulokset vastaavat tutkimuskysymykseen: mitä haasteita toisen maksupalveludirektiivin velvoite rajapintojen avaamisesta aiheuttaa pankkien liiketoiminnalle?fi
dc.format.extent37
dc.language.isofi
dc.subject.otherPSD2
dc.subject.otheropen banking
dc.subject.othertoinen maksupalveludirektiivi
dc.titleEuroopan Unionin toinen maksupalveludirektiivi : rajapintojen avaamiseen liittyvät haasteet pankkien kannalta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912175363
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoavoimuus
dc.subject.ysorajapinnat (tietokoneohjelmat)
dc.subject.ysomaksupalvelut
dc.subject.ysopankit
dc.subject.ysodirektiivit
dc.subject.ysopankkipalvelut
dc.subject.ysopankkiala
dc.subject.ysorahoituslaitokset
dc.subject.ysosääntely


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record