Show simple item record

dc.contributor.advisorLönnroth, Harry
dc.contributor.authorHalonen, Noomi
dc.date.accessioned2019-12-12T08:30:13Z
dc.date.available2019-12-12T08:30:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66768
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opettajien näkökulmia ruotsin ja englannin informaaliin oppimiseen. Tutkimuksen avulla pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä käsityksiä opettajilla on informaalista oppimisesta? 2. Minkälainen ero on englannin ja ruotsin informaalin oppimisen välillä? ja 3. Mikä on opettajan rooli oppilaiden informaalissa oppimisessa? Tutkimukseni teoreettinen viitekehys koostuu informaalin oppimisen määrittelystä, informaalien kontekstien ja tutkimustulosten esittelystä. Lisäksi käsittelen englannin ja ruotsin välisiä eroja sekä motivaation ja asenteiden vaikutusta. Esitän myös tutkijoiden näkemyksiä opettajan roolista. Aineistoa varten haastattelin neljää ruotsin ja/tai englannin opettajaa, jotka opettavat yläkoulussa ja/tai lukiossa. Haastattelut olivat puolistrukturoituja, ja analysoin ne käyttämällä laadullista sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajat tunnistavat ilmiön ja pitävät informaalia oppimista tärkeänä sekä tunnistavat informaaleja konteksteja. Opettajat tunnistivat englannin dominoivan roolin ja uskovat sen vaikuttavan englannille altistumisen määrään ja oppilaiden kielitaitoon. Ruotsin informaali oppiminen vaatii oppilailta enemmän aloitteellisuutta. Negatiiviset asenteet ruotsia kohtaan saattoivat vähentää informaalin oppimisen määrää. Informaali oppiminen tulee esille luokassa eri tilanteissa. Opettajan rooli voi olla edistää informaalia oppimista eri tavoilla, eriyttää, motivoida tai olla vaikuttamatta siihen. Resurssien nähtiin vaikuttavan informaalin oppimisen edistämiseen. Oppimateriaaleissa on opettajien mielestä melko vähän informaalia oppimista tukevia tehtäviä.fi
dc.format.extent37
dc.language.isosv
dc.subject.otherinformellt lärande av språk
dc.subject.otherlärande utanför klassrummet
dc.subject.otherinformell kontext
dc.titleInformellt lärande av svenska och engelska : lärarnas perspektiv
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912125238
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoinformaali oppiminen
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokieli ja kielet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record